CV-sida

Anna Nilsson

Anna Nilsson
Jag är postdoktor i honungsbiforksargruppen, med särskilt fokus på bakterier hos honungsbin. Jag är även biträdande ansvarig och biträdande tekniskt ansvarig för Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa.

Presentation

Jag disputerade inom klinisk mikrobiologi 2018 på Uppsala Universitet med avhandlingen "Characterization of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli water isolates". Sedan 2019 är jag anställd som  postdoktor i honungsbiforskargruppen och studerar bakterier hos honungsbin. Mitt fokus ligger på de bakterier som orsakar sjukdomar hos honungsbin och honungsbins mikrobiota.  

Jag arbetar också med den sjukdomsdiagnostik för honungsbin som vi på SLU på uppdrag av Jordbruksverket tillhandahåller för Sveriges bitillsynsmän.

Forskning

Mitt fokus ligger är främst på bakterier hos honungsbin. Jag är både intresserad av de bakterier som orsakar sjukdomar och de icke-patogena bakterier som ingår i honungsbiets mikrobiom. Jag är intresserad av att ta reda på hur olika stammar av samma bakterie kan variera i sin förmåga att infektera och orsaka sjukdom, och hur bakterier kan överleva i miljöer som de inte borde göra det i. Jag är också intresserad av hur mikrobiota kan påverka om honungsbins motståndskraft när de stöter på patogena bakterier.   

Bakgrund

Jag kom som postdoc till institutionen för ekologi från klinisk mikrobiologi på Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Där jobbade jag med Campylobacter som är den vanligaste  orsaken till bakteriell gastroenterit i Sverige och i resten av EU. Oftast drabbas man av campylobakterinfektioner genom att äta dåligt tillagad kyckling, men bakterien kan också spridas via obehandlat dricksvatten.  Mitt fokus var på att studera variationer mellan olika stammar av Campylobakter. Jag var intresserad av att ta reda på om vissa stammar är bättre anpassade för att överleva och spridas via vatten, och om det finns variationer i deras förmåga att infektera och orsaka sjukdomar hos människor. För att undersöka dettta så helgenomsekvenserade jag bakterieisolat från vattenprover för att hitta gener viktiga för överlevnad och infektionsförmåga, testade  bakteriens överlevnad i vatten och gjorde in vitro infektioner med en human cellinje för att studerade humancellernas överlevnad och analysera uttrycket av olika virulensgener

 

Publikationer i urval

de Oliveira., Nilsson, A., Hyeyoung, K., Hallgren, G., Frössling, J., Kristiansen, L., Forsgren, E. (2021). Honey bee pathogens and parasites in Swedish apiaries: a baseline study. Journal of Apicultural Research. Published online: 13 Apr 2021

Johansson, C., Kampmann, C., Nilsson, A., Dicksved, J., Engstrand, L., Rautelin H. (2021). Genomic and Phenotypic Characteristics in Geographically Separated Clinical Campylobacter jejuni ST353CC Isolates. Microorganisms 9, 2540 (2021)

Jagadish, A., Khajje, D., Tony, M., Nilsson, A., de Miranda, J., Terenius, O., Dubey, H., Mishra, R., Ponnuvel, K. (2021). Development and optimization of a TaqMan assay for Nosema bombycis, causative agent of pébrine disease in Bombyx mori silkworm, based on the β-tubulin gene.
J Microbiol Methods. Volume 186. July 2021

Johansson, C., Nilsson, A., Kaden, R., Rautelin, H. (2019). Differences in virulence gene expression between human blood and stool Campylobacter coli clade 1 ST828CC isolates. Gut Pathog. Aug 1;11:42.

Johansson, C., Nilsson, A., Kaden, R., Rautelin, H. (2019). Campylobacter coli Clade 3 Isolates Induce Rapid Cell Death In Vitro. Appl. Environ. Microbiol. Feb 20;85(5): e02993-18.

Nilsson, A., Skarp, A., Johansson, C., Kaden, R., Engstrand, L., and Rautelin, H. (2018). Characterization of Swedish Campylobacter coli clade 2 and clade 3 water isolates. MicrobiologyOpen. Aug 1;7(4):e00583

Nilsson, A., Johansson, C., Skarp, A., Kaden, R., Bertilsson, S., Rautelin, H. (2018) Survival of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli water isolates in lake and well water. APMIS. Sep 1;126(9):762‐70.

Nilsson, A., Tervahartiala, T., Lennebratt, D., Lannergård, A., Sorsa, T., Rautelin, H. (2018). Enhanced Systemic Response of Matrix Metalloproteinases and Their Regulators in Campylobacter and Salmonella Patients. Diagnostics. Dec 13;8(4):E82

Nilsson, A., Johansson, C., Skarp, A., Kaden, R., Engstrand, L., and Rautelin, H. (2017). Genomic and phenotypic characteristics of Swedish C. jejuni water isolates. PloS One 12, e0189222.

Wille, M., Muradrasoli, S., Nilsson, A., and Järhult, J.D. (2016). High Prevalence and Putative Lineage Maintenance of Avian Coronaviruses in Scandinavian Waterfowl. PloS One 11, e0150198.

 


Kontaktinformation

Samordnare vid Institutionen för ekologi; NJ, Enheten för Lantbruksentomologi
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala