CV-sida

Aino Hämäläinen

Aino Hämäläinen
För mer information om Aino, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för ekologi; S, Enheten för naturvårdsbiologi
Telefon: +4618672476
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Älvkarleby