För Nit och redlighet i statens tjänst

Senast ändrad: 11 juli 2023
Så här ser medaljen för nit och redlighet ut, foto.

Den 19 december tilldelades medarbetare vid SLU sina hedersbelöningar för nit och redlighet i rikets tjänst. Ceremonin hölls på Uppsala slott.

Mottagarna hade valt mellan olika föremål, skapade speciellt för utmärkelsen. Somliga valde den traditionsenliga guldmedaljen, andra valde en guldklocka, kristallskål eller glasskulptur. Rektor Maria Knutson Wedel delade ut hedersbelöningarna.

Traditionen påbjuder att en av mottagarna håller ett tal. Peter Thorén var utsedd som mottagarnas representant men fick förhinder. Hans tal lästes upp av personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter.

Efter ceremonin var det mingel i slottets vackra och historietyngda salar med efterföljande lunch för årets mottagare med gäster.

Se lista på samtliga mottagare efter bildspelet nedan.

Tre mottagare

Läs här hur några medarbetare uppfattar att få ta emot utmärkelsen och vad de gjort under sina yrkesliv.

Med vinet blev det roligare

Lotta Nordmark, institutionen för biosystem och teknologi i Alnarp.

Krisen förde in mig på hönsen

Stefan Gunnarsson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Skara

Resan till England bär jag med mig i livet

Åsa Ahrland, institutionen för stad och land, Uppsala

Dessa fick utmärkelsen i år

Universitetslektor Åsa Ahrland, stad och land, Uppsala

Professor Anders Alanärä, vilt, fisk och miljö, Umeå

Professor Jörg Brunet, sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp

Forskare Sylvia Dovlén, stad och land, Uppsala

Samordnare Ylva Eklind, utbildningsavdelningen, Uppsala

Universitetslektor Stefan Gunnarsson, husdjurens miljö och hälsa, Skara

Universitetsadjunkt Anna-Lena Holgersson, anatomi, fysiologi och biokemi, Uppsala

Universitetslektor Lena Holm, anatomi, fysiologi och biokemi, Uppsala

Miljöanalysassistent Svend Koppetsch, akvatiska resurser, Drottningholm

Miljöanalysassistent Roger Larsson, akvatiska resurser, Lysekil

Forskare Torgny Lind, skoglig resurshushållning, Umeå

Universitetsadjunkt Lotta Nordmark, biosystem och teknologi, Alnarp

Fakultetsdirektör Per Olofsson, fakultetskansliet för skogsvetenskap, Umeå

Avdelningschef Maria Orvehed, utbildningsavdelningen, Uppsala

Universitetsadjunkt Anneli Rydén, kliniska vetenskaper, Uppsala

Forskare Håkan Sand, ekologi, Grimsö

Forskare Lars Sonesten, vatten och miljö, Uppsala

Ekonom Anna-Karin Strömberg, skoglig genetik och växtfysiologi, Umeå

Lantbrukschef Peter Thorén, fastighetsavdelningen, Uppsala

Bibliotekarie Eva Wikström, SLU-biblioteket, Uppsala

Klinikveterinär Håkan Winroth, universitetsdjursjukhuset ambulatoriska kliniken, UppsalaText och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Till Vårt SLU