Personalavdelningen

Senast ändrad: 13 maj 2019

Personalavdelningen är indelad i tre funktioner: Löneenheten, HR-enheten samt Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap.

 

Personalavdelningen ansvarar för

  • övergripande personalpolitik
  • lönebildningsfrågor
  • personaladministration
  • personalinformation och statistik.

 

Sidansvarig: HRADM@slu.se