Personalavdelningen

Senast ändrad: 29 februari 2024

Personalavdelningen är indelad i tre funktioner: Löneenheten, HR-enheten samt Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap (Ghal).

Organisatoriskt är avdelningen uppdelad enligt följande:

Bild personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för

  • övergripande personalpolitik
  • lönebildningsfrågor
  • personaladministration
  • personalinformation och statistik

Länkar till de olika enheterna

Avdelningschef

Anna-Karin Olofsdotter
E-post: anna-karin.olofsdotter@slu.se 
Telefon: 018 67 10 82, 072 51 31 432

Enhetschefer

Maria Bergling, HR-enheten
E-post: maria.bergling@slu.se
Telefon: 090 78 68 164, 072 45 39 737

Birgitta Hellmark Lindgren, Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap
E-post: birgitta.hellmark@slu.se
Telefon: 018 67 20 84, 072 22 46 214

Karolina Lackling Andreasson, Löneenheten
E-post: karolina.lacking.andreasson@slu.se
Telefon: 018 67 29 31

Mejladresser

I första hand ska man vända sig till sin HR-specialist/lönespecialist/HR-administratör vid frågor men är ärendet av en mer av en allmän art kan ni vända er till dessa mejladresser:


Kontaktinformation

Personalavdelningen, SLU

Postadress: Personalavdelningen, Box 7087, 750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, Uppsala