Fakultetskansli NJ-fak

Senast ändrad: 05 mars 2019

Fakultetsledning

Dekanen har befogenheter och ansvar i den omfattning som fakultetsnämnden delegerar. Dekanen har även befogenheter och ansvar som linjechef mellan rektor och prefekter i den omfattning som rektor beslutar.

Fakultetskansli

Kansliets främsta uppgift är att bistå ledningen för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) och dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd.

Personalen vid kansliet arbetar med övergripande planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, remisshantering och uppföljning inom fakultetens olika verksamhetsområden. I flertalet nämnder och utskott är kanslipersonal sekreterare och förbereder sammanträden, bereder ärenden och upprättar protokoll.

Kansliet leds av fakultetsdirektör Pär Aronsson.


Fakultetsledning

Dekan, ordförande i fakultetsnämnden

Torleif HärdTorleif Härd
dekanus.nj@slu.se, 018-67 10 50

Prodekan, vice ordförande i fakultetsnämnden

Torleif HärdPär Forslund
Ansvarsområde utbildning på grund- och avancerad nivå
par.forslund@slu.se, 018-67 22 81

Vicedekan, ansvarsområde jordbruksvetenskap

Göran BergkvistGöran Bergkvist
goran.bergkvist@slu.se, 018-67 29 10

Vicedekan, ansvarsområde mång- och tvärvetenskap

Helena Hansson
helena.hansson@slu.se, 018-67 17 14

Vicedekan, ansvarsområde fortlöpande miljöanalys

Torleif HärdRichard Johnson
richard.johnson@slu.se, 018-67 31 27

Vicedekan, ansvarsområde forskarutbildning

Torleif HärdJohan Meijer
johan.meijer@slu.se, 018-67 33 21

Vicedekan, ansvarsområde jämställdhet och lika villkor

Marina Queiroz
marina.queiroz@slu.se, 018-67 25 11
Pär Aronsson
Fakultetsdirektör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
par.aronsson@slu.se, 018-67 25 67

Eva Andersson Björkman
Utbildningsledare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
eva.andersson.bjorkman@slu.se, 018-67 16 72, 072-530 37 73

Bo Aspman
Planeringshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
bo.aspman@slu.se, 018-67 10 20, 070-558 58 53

Caroline Carlström
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
caroline.carlstrom@slu.se, 018-672514, 072-5184492

Marie Forsberg
Fakultetssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marie.forsberg@slu.se, 018-67 10 21

Li Gessbo
Kommunikatör
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
li.gessbo@slu.se, 018-67 10 95, 0705-71 10 95

Marnie Hancke
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
marnie.hancke@slu.se, 018-67 11 81, 073-4155215

Kristine Koch
Forskningssekreterare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
kristine.koch@slu.se, 018-67 22 48

Frida Lindqvist
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
frida.e.lindqvist@slu.se, 018-67 10 47

Johanna Nilsson
Utbildningshandläggare Tjänstledig 2019-08-26 – 2020-01-19
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
johanna.nilsson@slu.se, 018-67 22 44

Patrik Pederson
Fakultetsekonom
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
patrik.pederson@slu.se, 018-67 10 33

Gabriella Persdotter Hedlund
Utbildningsledare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
gabriella.persdotter.hedlund@slu.se, 018-67 26 36

Zsuzsanna Sundström
Fakultetshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
zsuzsanna.sundstrom@slu.se, 018-67 12 66

Josefine Wintzer
Utbildningshandläggare
Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU
josefine.wintzer@slu.se, 018-67 22 44

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se