Fastighetsdrift

Senast ändrad: 31 mars 2023

Fastighetsdriften avhjälper så väl akuta som löpande arbeten i SLU:s fastigheter inom SLU campus Uppsala. Ronderingar av undercentraler och ventilationsutrymmen, provkör reservkraft och månadskontroll av brandlarm i våra fastigheter. Avhjälper akuta fel på el, ventilation, snickerier, smedsjobb och VVS, m.m.

Teamet består av 6 personer som har lång erfarenhet av allt som ingår i er anläggning.

Om vi inte själva har den spetskompetens eller de resurser som krävs för att lösa uppgiften, samarbetar vi med upphandlade entreprenör. Se mer information under menyn "Fastighetsdrift" nedan. Välkommen att kontakta oss om du har frågor om:

  • Utvändig och invändig fastighetsskötsel.
  • Gräsklippning och övrig tomtskötsel.
  • El, VVS och ombyggnation.
  • Industrismide, konstruktion, svetsning och övrigt verkstadsarbete.

Serviceärenden i Ulls hus sköts av Service Ull.

Serviceärenden i VHC sköts av Service VHC.

Fastighetsdrift

Beskrivning av tjänsten: Att avhjälpa så väl akuta som löpande arbeten i SLU:s fastigheter inom SLU campus Uppsala. Ronderingar av undercentraler och ventilationsutrymmen, provkör reservkraft och månadskontroll av brandlarm i våra fastigheter. Avhjälper akuta fel på el, ventilation, snickerier, smedsjobb och vvs. m.m.

Kontakt: 018-67 19 09

Beställning: Mailar, ringer eller möten med verksamheten. Kund kan även lägga arbetsorder via 018-67 19 09.

Prissättning: 423 kr/timme för service av verksamhetsutrustning eller fast avrop från Fastighetsförvaltningen.

Tilläggstjänster: Parkvård.