Utbildningar i 2024 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 24 januari 2024

Under 2024 kvalitetsgranskas följande av SLU:s utbildningar:

 

Program på grundnivå och avancerad nivå

Under 2024 gör SLU en paus i arbetet med utbildningsutvärderingar på grund- och avancerad nivå för att utvärdera och utveckla kvalitetssäkringssystemet.

 

Utbildning på forskarnivå

Under 2024 (år 1 i en 3-årig cykel) planeras en fullskalig utvärderingsomgång med genomgång av samtliga 6 kvalitetsområden genom dialoger samt nulägesanalys från fakulteten och kommentarer från doktorandrådet.