Utbildningar i 2023 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 11 januari 2023

Under 2023 kvalitetsgranskas följande av SLU:s utbildningar:

Program på grundnivå och avancerad nivå

De utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som ingår i 2023 års kvalitetssäkring är följande:

  • Samarbetsprogram (där SLU ansvarar för programantagning),
  • fristående kurser,
  • uppdragsutbildning,
  • basår/bastermin,
  • Tuvet samt
  • Mooc:ar.

Eftersom processen i kvalitetssäkringssystemet är anpassad i första hand för utvärdering och uppföljning av utbildningsprogram behöver den anpassas för de ingående utbildningarna. Mer information om den anpassade processen kommer inom kort.Utbildning på forskarnivå

  • Ingen granskning av nya kvalitetsområden; istället uppföljning av hittills beslutade utvecklingsåtgärder