Kvalitetsrapporter 2017

Senast ändrad: 05 december 2019

År 2017 genomfördes en pilotomgång av SLU:s kvalitetssäkringssystem. Se nedan för de fastställda kvalitetsrapporterna.

Kvalitetsrapporter 2017, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kvalitetsrapporter 2017, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Delavstämningsrapporter 2019 (avser programmen i pilotomgången 2017)

Kvalitetsrapporter 2017, utbildning på forskarnivå

 Kvalitetsrapporter 2017, forskarutbildning

Sidansvarig: Helena.Eklund.Snall@slu.se