Om projektet "Mobil cykelservice på Campus Ultuna "

Senast ändrad: 15 mars 2024

Pilotprojektet Mobil cykelservice på Campus Ultuna pågår under 2024 med stöd av SLU:s klimatfond.

Bakgrund 

Syftet med detta projekt är att underlätta cykling genom att under en pilotperiod erbjuda mobil cykelservice där anställda och studenter kan lämna sin cykel på campus och få den reparerad under arbetsdagen. Målet med projektet är att utveckla och implementera mobil cykelservice under en pilotperiod, utvärdera projektet och ta fram rekommendationer för att driva tjänsten vidare. 

Detta projekt bedrivs med stöd från SLU:s klimatfond och finansieras alltså genom de avsättningar som SLU gör när anställda bokar flygresor i tjänsten. Under en testperiod erbjuds cykelservice genom Joey’s cykelservice. För att utvärdera och utveckla tjänsten vill vi att du som använder tjänsten delar med dig av dina erfarenheter och förslag i en enkel enkät.  

På sikt är ambitionen att hitta en form för att SLU ska kunna erbjuda cykelservice även i fortsättningen, med samma eller andra tjänsteleverantörer.  

 

Visste du?

Ökad cykling har stor potential för minskad klimatpåverkan. I Uppsala kommun görs 47% av resorna med cykel eller gång enligt resvaneundersökning 2015 (andelen i riket var 28%) men medianresan i Uppsala tätort var endast 5 km med bil och 2,2 km med cykel vilket tyder på att fler resor skulle kunna göras med cykel. Enligt SLU:s resvaneundersökning 2019 cyklade 25% de anställda till arbetet (för Ultuna kan andelen vara högre). Inte minst finns potential för ökad andel cykelresor vintertid. En person som ersätter 5 km bilresa två dagar i veckan (900 km/år) kan minska klimatpåverkan med 158 kg CO2 per år.

Därför är detta projekt viktigt:

För cykling året runt krävs en cykel som är säker och väl underhållen. Många har dock begränsad tid och kunskap att reparera cykeln själv och att ta den till verkstad kan vara krångligt och tidskrävande. Därför finns ett behov av att förenkla service och reparationer. Genom detta pilotprojektet blir det möjligt och erfarenheterna från projektet ska leda till förslag om hur tjänsten kan drivas vidare på längre sikt. Vi hoppas att projektet ska leda till att fler väljer att cykla på välfungerande cyklar till och från campus Ultuna!