Minnesanteckningar från dialogmöte mellan SLU, Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB 2020-10-07

Senast ändrad: 24 november 2023

Här hittar du minnesanteckningar med tillhörande bilagor, från dialogmötet om ”Framtidens vatten och avloppssystem – möjligheter till innovativa lösningar i nya bostadsområden" som hölls via videolänk 2020-10-07.
Representanter från SLU, Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB deltog på mötet.


Kontaktinformation