SLU-nyhet

Tydliga regler för kompensation vid arbete under beredskap

Publicerad: 12 juli 2023

Ny överenskommelse mellan SLU och de fackliga parterna gällande arbete under schemalagd beredskap. Det har tidigare funnits olika tolkningar om detta.

Den nya överenskommelsen gäller från och med den 14 augusti 2023 och avser arbete som utförs under schemalagd beredskap.

Överenskommelsen innebär i korthet att medarbetare som rycker in och arbetar hemifrån under schemalagd beredskap kompenseras med minst en timmes övertidsersättning. Behöver medarbetaren behöver åka till arbetsplatsen under sin schemalagda beredskap kompenseras det med minst två timmars övertidsersättning.   

Ersättningen baseras på den individuella grundlönen. Medarbetaren registrerar övertiden i Primula självservice eller Besched.

Mer information om överenskommelsen finns här.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen