SLU-nyhet

Förändringar i LAS 1 oktober 2022

Publicerad: 10 juni 2022

Riksdagen sa ja till regeringen proposition (lagförslag) den 8 juni om en förändrad arbetsrätt (lag om anställningsskydd, LAS). Lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

Nedan presenteras några av dessa förändringar i LAS:

  • Dagens regler gäller vid ingångna anställningsavtal före 1 oktober.
  • Tillsvidareanställning efter 12 månader visstidsanställning istället för 24 månader.
  • 12 månader motsvarar 360 dagar (12 mån x 30dgr=360dgr).
  • Övergångsregel: för nya visstidsanställningar som påbörjas efter 1 oktober 2022 är det retroaktiv beräkning av anställningens längd fr.o.m. 1 mars 2022, se bifogad fil exempel på övergångsregler.
  • Under en tvist om uppsägningens giltighet ska anställningen inte längre bestå.
  • Möjlighet att undanta tre arbetstagare från turordning vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist inom SLU. Idag finns inte den möjligheten.
  • Arbetsgivare ska efter 24 månader erbjuda inhyrda arbetstagare tillsvidareanställning eller betala ersättning (för staten blir det alternativet att betala ersättning i.o.m. att vi måste utlysa anställningar).
  • Inga förändringar gällande vikariat. Det är fortfarande 24 månader.

Riksdagen har även beslutat att anpassa svenska regler till EU:s arbetsvillkorsdirektiv, vilket sker via LAS. Syftet med direktivet är att arbetsgivaren ska ge arbetstagaren ett tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor. För vår del innebär det utökad information om anställningsvillkoren vid anställningens början (inom sju kalenderdagar). Det gäller alla slags anställningsformer (tillsvidare-, tidsbegränsade-, säsongsanställningar och arvoderingar)

Lagändringarna börjar gälla den 30 juni 2022.

Vad händer nu?

Efter sommaren kommer riktad information till olika berörda grupper (ledningen, chefer, personalrollen, beslutstöd) att ges.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen SLU