SLU-nyhet

Sydsvenska skogsforskare visar världen vägen i skogen

Publicerad: 24 maj 2024
Emily Delin i bokskog

Forskarna från Sydsvensk skogsvetenskap kommer att spela en stor roll när över 4 000 skogsforskare från hela världen samlas i Sverige på världskongressen IUFRO. – Även om vi är en liten institution så bedriver vi mycket forskning som är relevant för de andra forskarna – men framförallt kan vi lära oss av dem, säger prefekten Magnus Löf.

IUFRO är världens största organisation och nätverk för skogsforskning, som vart femte år ska hålla en världskongress. Veckan efter midsommar kommer över 4 000 skogsforskare till Stockholm för att lyssna på föredrag, åka på exkursioner men framför allt nätverka.

– IUFROS världskongress i Stockholm är för Sydsvensk skogsvetenskap som att bjuda hem 4 000 kollegor från när och fjärran till trädgården för ett informellt samtal om skog och allt annat forskare snackar om när de är tillsammans, säger Jens Peter Skovsgaard.

Leder exkursioner och sessioner

Över 50 personer från Sydsvensk skogsvetenskap deltar i kongressen, och tillsammans har de nästan 70 engagemang, där de leder tre exkursioner, är moderatorer eller är talare. Dessutom kommer forskare från institutionen medverka i aktiviteter SLU:s monter på Stockholmsmässan, där kongressen hålls.

Jens Peter Skovsgaard är bland de mest aktiva från Sydsvensk skogsvetenskap och har sex uppdrag som moderator, bland annat för huvudsessionen i plenum på avslutningsdagen.

"Suset från stora världen"

Han tycker att IUFRO är jättevinst för forskningssamarbetet, för förmedlingen av forskningsresultat och möjligheten att diskutera aktuella hypoteser med internationella kollegor.

– Vi kommer absolut att märka suset från den stora världen här nere i Alnarp. Det blir en stor inspiration för oss alla, inte minst för våra unga forskare, säger Jens Peter Skovsgaard.

Idéer till framtida forskning

För doktoranden Emily Delin blir IUFRO i Stockholm hennes första kongress. Där ska hon visa två posters; om hur man kan förutspå stormskador och vilken långtidseffekt ett torkår har i ett granbestånd. Annars ser hon fram emot att lyssna på många människor från många platser med olika erfarenheter i många olika ämnen.

– Jag hoppas det här ska ge idéer till framtida forskning och samarbete med andra, säger Emily Delin.

Nordisk "matchmaking"

Även Nordic Forest Research (SNS), som har sitt sekretariat i Alnarp, satsar stort på IUFRO. SNS har gått in som ”major partner” och kommer att ha en stor monter. Under kongressen kommer SNS bland annat att erbjuda en matchmaking-dag för doktorander och forskare i den nordiska skogssektorn.

– Vi vill visa upp de nordiska skogsbruket och särskild den nordiska skogbruksforskningen, säger Torfi Johannesson på Nordiska ministerrådet, som står bakaom SNS.