SLU-nyhet

Skogssektorns jämställdhetsarbete i fokus

Publicerad: 06 maj 2024
Personer i en hörsal lyssnar på ett föredrag. Foto.

Skogssektorns jämställdhetsråd har nyligen haft sitt årliga rådsmöte, där det bland annat fattades beslut om insatser och aktiviteter för att utveckla och stödja skogssektorns jämställdhetsarbete.

SLU utgör tillsammans med Skogsstyrelsen rådets kansli och företräds i detta arbete av representanter från fakulteten för skogsvetenskap. Rådet har funnits sedan år 2022 och är ett nationellt forum för dialog och samverkan med syftet att nå en jämställd skogssektor. Vid sidan av att utgöra rådets kansli driver SLU även arbetet inom arbetsgruppen jämställd utbildning.
– Jämställdhetsrådet är ett viktigt forum för SLU för att utveckla vårt eget jämställdhetsarbete i samverkan med skogssektorn, samtidigt kan vi bidra med kunskap utifrån den forskning som bedrivs på området vid SLU, säger Elias Andersson, vicedekan med ansvar för jämställdhet och lika villkor vid fakulteten för skogsvetenskap.

Arbetsgruppen jämställd utbildning arbetar bland annat för en ökad samverkan bland skogliga utbildningar på olika nivåer, vilket mer direkt har resulterat i en digital jämställdhetsutbildning för bland annat SLU-studenter vid de skogliga basåren.
– Att sektorn kan samlas kring detta arbete ger en påtaglig tyngd till frågan och bidrar till en tydlighet kring vad våra studenter ska ha för förväntningar på sina framtida arbetsplatser och vice versa, säger Elias Andersson.

Fakta:

Besluten som fattades var:

 • Gemensam målbild: En inkluderande skogssektor fri från diskriminering och med samma makt och förutsättningar för alla, oavsett kön, att bli och vara verksamma, påverka och utvecklas
 • Gemensamma indikatorer kring könsfördelning som rådet följer upp årligen:
  • Förtroendevalda i skogsägarföreningar
  • Ägd skogsareal
  • Deltagande i rådgivningsaktivitet
  • Elever/studenter vid naturbruksgymnasier Skogsbruk och högre utbildningar
  • Maskinförare, virkesköpare och högsta ledningsgruppen
  • Lön bland anställda
 • Fokus för arbetet inom respektive arbetsgrupp för Jämställd utbildning, Jämställt arbetsliv och Jämställt enskilt skogsägande samt omval på ett år av ordförande för samtliga tre arbetsgrupper.
 • Gemensamt åtagande för digital jämställdhetsutbildning riktad till naturbruksgymnasier och skogsentreprenörer som tas fram av Skogsbrukets Yrkesnämnd.
 • Gemensam kunskapsplattform och seminarieserie.
 • Arbetsgrupp som ska se över arbetsformer för jämställdhetsrådet.

Årsrapport finns att läsa på skogsstyrelsen.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Elias Andersson

Vice-dekan för jämställdhet och lika villkor

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Telefon:   090-7868358
elias.andersson@slu.se