SLU-nyhet

Processen för att sondera omförordnande av rektor inledd

Publicerad: 17 maj 2024

Förordnandet för SLU:s nuvarande rektor Maria Knutson Wedel löper ut den 30 juni 2025.

Av högskoleförordningen framgår att en rektor vid ett universitet eller högskola anställs för sex år, men att anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år. Det är regeringen som beslutar om omförordnande, efter förslag av universitetets styrelse.

Rektor Maria Knutson Wedel har meddelat att hon står till förfogande för omförordnande.

Universitetsstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 23 april om en partssammansatt rekryteringsgrupp med ledamöter från styrelsen, fakulteterna, studenterna och personalorganisationerna.

Rekryteringsgruppen kommer att inom och utom SLU sondera förutsättningarna för ett omförordnande av rektor. Gruppen hade sitt första möte den 15 maj, och ska avrapportera resultatet av sina sonderingar till styrelsemötet i september.


Rekryteringsgruppen består av:

Styrelsens ordförande: Joakim Stymne (även ordförande i rekryteringsgruppen)
Styrelsens vice ordförande: Per Cramér (även vice ordförande i rekryteringsgruppen)
Styrelseledamot: Annika Nordgren Christensen

NJ: Sara Hallin, personlig ersättare Sara Bergek
VH: Nils Fall, personlig ersättare Johan Dicksved
LTV: Ingrid Sarlöv-Herlin, personlig ersättare Laura Grenville-Briggs Didymus
S: Ove Nilsson, personlig ersättare Hjalmar Laudon

Sluss: Elliot Eriksson, personlig ersättare Ida Segesten*
Sluss doktorander: Mia Hedlund, personlig ersättare Annie Hägglund

Saco: Maja Reizenstein, personlig ersättare Malin Hagberg Gustavsson
ST: Roger Andersson, personlig ersättare Nicklas Karlsson
Seko: Peter Wickman, personlig ersättare Kennet Kreivi

*Den 1 juni 2024 blir Elliot Eriksson ersättare och tillträdande Sluss-ordförande Jens Mårtensson ny ordinarie ledamot.

Styrelsens sekreterare Patrik Spånning Westerlund fungerar även som sekreterare i rekryteringsgruppen.