SLU-nyhet

Ny funktionsbrevlåda för prefektärenden

Publicerad: 24 maj 2024

Nu effektiviserar vi vårt arbete och lanserar en ny funktionsbrevlåda för prefektärenden på SLU Aqua: aqua-prefekt@slu.se. Den här mejladressen använder du om du har dokument som behöver prefektsignatur eller har frågor angående specifika remisser.

Varför en ny funktionsbrevlåda?

Den nya funktionsbrevlådan gör att ditt ärende kan hanteras mer effektivt och nås av både miljöanalyssekreterare, prefekt och deras ersättare i samband med semester, sjukdom eller annan ledighet. Du behöver alltså inte fundera på vem som är i tjänst just nu.

När ska jag mejla aqua-prefekt@slu.se?

  1. När det är dags för prefektsignering enligt vår rutin för dokumenthantering. Det kan vara olika typer av dokument, som FKK:er eller avtal. Vanligtvis är det du som jobbar som ekonom som behöver mejla dessa dokument. Det är viktigt att vi alla följer dokumenthanteringsrutinen vid bidragsansökningar, offerthantering och projektplanering.
  1. Andra dokument som ska signeras av prefekt, eller måste skickas till tredje part av prefekt, exempelvis:
  • Avtal gällande provfiske.
  • Intyg.
  • Rapporter (exempelvis slutrapporter till HaV).
  1. När du har frågor kring remisser, exempelvis:
  • Remissvar.
  • Hantering av pågående remisser.
  • Remisser som har kommit in direkt till enskilda medarbetare.