SLU-nyhet

Lean, ledarskap och arbetsmiljö - uppdatering av framgångsrika koncept för utbildning

Publicerad: 22 maj 2024
verktygslåda

Många företagare har genom åren utbildat sig med hjälp av Lean Lantbruk, Ledarpraktikan och Säkert bondförnuft. Nu är det dags att återanvända koncepten, tänka nytt och för framtiden. I ett stort projekt ses nu material och innehåll över, uppdateras och får på sikt en ny kostym. Målet är ett digitaliserat, lättillgängligt innehåll med gemensam hemvist.

Det handlar om tre professionellt framtagna koncept som under många år använts i vidareutbildning av lantbruksföretagare i landet. Efterhand som finansieringen upphört har användandet dock förändrats, trots det uppskattade innehållet. Genom projektet "Förvaltning av utbildningskoncept", som initierats av Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap, är det dags för ett omtag som gör att materialet kan leva vidare. Detta i samverkan med Landsbygdsnätverkets innovationscoach och samordnare inom lantbrukets kunskaps- och innovationssystem, AKIS.

Samlar in material

Projektledare Åsa-Lina Nordlund håller i trådarna tillsammans med ett antal engagerade kollegor. Under första halvan av 2024 har arbetet handlat om att samla in originalmaterial och vid en träff på Tiraholm utanför Unnaryd i Småland drogs riktlinjerna upp för fortsatt arbete.

- Nu kommer vi att fortsätta med att sortera ut de delar av materialet som vi vill ha med i en gemensam verktygslåda. En ny struktur ska få en chans att växa fram där vi har en röd tråd mellan de olika delarna Lean Lantbruk, Ledarskap och Säker arbetsmiljö, säger Åsa Lina Nordlund som själv är coach och under många år arbetat med de olika koncepten.

Uppdateras och packas om

Idag används koncepten i olika grad av de coacher och handledare som är utbildade och har tillgång till materialet, samt kunskap om hur det ska användas. Nya rådgivare har i dag inte tillgång och det finns ingen utbildningsmöjlighet för närvarande inom koncepten. Undantaget är Ledarpraktikan som är det enda konceptet som lever vidare i sin originalform, där även fortbildning och grundutbildning erbjuds. Materialet från Säkert Bondförnuft har förvaltats vidare genom Säker Arbetsmiljö Sverige. Efterföljande projekt ”Är du säker?” bygger delvis på samma material som idag ligger på Prevents hemsida.

Originalmaterialet ska nu uppdateras och paketeras om i ett modernare, digitaliserat format, för att tillgängliggöra användbart material från tidigare avslutade projekt Detta efterfrågas av såväl Jordbruksverket som rådgivning och andra aktörer inom AKIS

Planer för framtiden

För att sedan kunna presentera det samlade materialet planeras utbildningsinsatser, fortbildning av coacher samt grundutbildning av nya intresserade rådgivare som vill jobba inom området framåt. Även företagare som medverkat i de olika koncepten kommer att involveras i arbetet.

- Det känns otroligt stimulerande att få jobba med detta i samverkan med andra som brinner för området och ser de stora mervärdena med att jobba med helheten och systemet. Nu har vi möjligheter att bygga mera material i takt med vad företagarna efterfrågar. Målet är att skapa värde så att deras företag blir långsiktigt hållbara, konstaterar Åsa-Lina Nordlund.

Fakta:

Förvaltningen av utbildningskoncept drivs genom Jordbruksverkets projekt Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap och i samverkan med Landsbygdsnätverket.

Projektet handlar om att skapa en förvaltningsmodell för de tre beprövade koncepten Lean Lantbruk, Ledarpraktikan och Säkert Bondförnuft. 

Genom ett samlat helhetsgrepp har projektet som mål att stödja och kompetensutveckla befintliga och nya coacher och handledare som jobbar inom området, samt tillgänglighetsgöra och uppdatera material så det kan användas smart och fortsätta skapa värde även i framtiden.

En arbetsgrupp med erfarna coacher arbetar med helheten, bland annat genom att:  

  • Kartlägga verkliga behov och önskemål
  • Resursinventera kompetens 
  • Lokalisera och kartlägga befintligt material
  • Uppdatera materialets innehåll utifrån behov 
  • Digitalisera, modernisera materialet i nytt format 
  • Skapa möjligheter för fortbildning, befintliga coacher samt grundutbildning för rådgivare som vill utvecklas inom området
  • Utveckla och bygga nätverk inom området 
  • Upprätthålla en plan för fortsatt utveckling och förvaltning 

 

Kunskapsnav inom företagsledning och entreprenörskap är ett projekt som drivs av SLU Kompetenscentrum företagsledning och finansieras av Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.               

EUs blå flagga med gula stjärnor i ring