SLU-nyhet

Ta del av ombyggnations- och lokaliseringsplanerna för Sötvattenslaboratoriet

Publicerad: 16 april 2024
Skylt där det står Sötvattenslaboratoriet

Nu kan du ta del av ombyggnations- och lokaliseringsplanerna för Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm.

For English, please change language at the top of the page.

Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv har det funnits planer på ombyggnation av Sötvattenslaboratoriets huvudbyggnad på Drottningholm. Syftet med planerna har varit att tillgänglighetsanpassa lunchrum samt förbättra ventilationen. Det har pågått flera diskussioner och utredningar de senaste åren och fokus har legat på följande områden:

  1. Sötvattenslaboratoriets verksamhet i förhållande till SLU Aquas etablering på Ultuna.
  2. Ombyggnation av huvudbyggnaden med tillgänglighetsanpassning av lunchrum och förbättring av ventilationen.
  3. Faciliteter och infrastruktur för genetiska laborationer.

Sammanfattning

Utredningarna och diskussionerna är nu klara och sammanfattas nedanför.

  • Ingen av Sötvattenslaboratoriets verksamheter kommer att flytta till Ultuna i sin helhet.
  • Ämnesprofessor och dennes forskargrupp kommer att fortsätta vara lokaliserad på Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm.
  • Sötvattenslaboratoriet kommer att få ett nytt lunchrum. Lunchrummet kommer att placeras i Sjölängan (där det nuvarande ålderslaboratoriet och konferensrummet Malen finns). Det nya lunchrummet kommer även att fungera som mötesrum, främst för större möten som samlar hela avdelningen.
  • Det genetiska laboratoriet kommer att vara kvar på Sötvattenslaboratoriet på Drottningholm. Möjlighet att växa finns på plats men utesluter inte investeringar på andra orter.
  • Genetiska laboratoriet och ålderslaboratoriet samlokaliseras och flyttas till verkstaden i huvudbyggnaden. Detta kommer att leda till bättre arbetsmiljö och en minskad miljöpåverkan.

Jag är glad att vi har haft en bred diskussion och noggrant utrett dessa frågor som har en stor inverkan på ombyggnationsplanerna och verksamheten i sin helhet. Nu jobbar vi vidare med förutsättningarna att vi förblir på Drottningholm och bygger om för att skapa en god arbetsmiljö att utvecklas i, säger avdelningschef Sara Bergek.

Tidplan - ombyggnationer

Under våren 2024 pågår finslipningen av ritningar som sedan kommer att ligga till grund för Statens fastighetsverks framtagande av upphandlingsunderlag. Planen är att upphandlingen ska ske under hösten 2024 och att byggstart blir våren 2025. Byggtiden beräknas till 1-1,5 år.

Mer information

Läs ett PM med tillhörande bilagor (Sharepoint) som samlar slutsatserna av de diskussioner och utredningar som har pågått de senaste åren kring utvecklingen av Sötvattenslaboratoriet.


Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14