SLU-nyhet

Ny film visar varför nyckelbiotoperna fortfarande är aktuella

Publicerad: 10 april 2024

Följ med på en resa från den första till den sista nyckelbiotopen. SLU och Bitzer Productions har gjort en film om nyckelbiotoperna, deras historia och värden. I och med Högsta förvaltningsrättens beslut om att nyckelbiotoper inte får överklagas och avregistreras är filmen extra aktuell.

Skogsstyrelsen registrerade drygt 100 000 nyckelbiotoper mellan 2003 och 2020. En nyckelbiotop är ett område i skogen med stor betydelse för skogens växter och djur, till exempel för hotade och sällsynta arter.

Den första nyckelbiotopen finns i Murstensdalen utanför Karlskoga och den sista registrerades på Galgberget utanför Hudiksvall. Men även om själva inventeringen nu har lagts ner är det inte ett avslutat kapitel. Det är en av de största naturvärdesinventeringarna som någonsin genomförts i Sverige. Och forskning visar att nyckelbiotoperna är värdefulla för biologisk mångfald.

– Det finns starka belägg för att nyckelbiotoperna verkligen har ett rikare växt- och djurliv än omgivningarna. Flera studier pekar på att det finns fler ovanliga arter i nyckelbiotoperna än i den vanliga produktionsskogen. Det är också en kostnadseffektiv åtgärd på så sätt att man får mycket arter för pengarna, säger Lena Gustafsson, professor emeritus i naturvårdsbiologi på SLU.

Forskning om nyckelbiotoper

För några år sedan samlade hon och hennes kollegor resultat från många studier om nyckelbiotopernas flora och fauna. Kunskapssammanställningen riktade sig till personer som arbetar inom skogsbruk och naturvård. Hon ville inte bara ha skriva en rapport utan också göra filmer om resultaten. Därförhar hon samarbetat med vetenskapsjournalisten Sverker Johansson på Bitzer Productions, som har vunnit flera internationella priser för sina dokumentärer om skogen och människan.

Sammanlagt blev det tre filmer om nyckelbiotoper. En övergripande och två som är mer inriktade på skötsel.

Förutsättningarna ändrades

Men under tiden de arbetade med filmerna så avslutade Skogsstyrelsen nyckelbiotopsinventeringen. Efter ett domstolsbeslut 2021 har nyckelbiotoper från 2019 och framåt kunnat överklagas och avregistreras. Men 2024 stoppades beslutet av Högsta förvaltningsdomstolen. Den nya domen slår fast att en nyckelbiotop är ett inventeringsresultat, ett kunskapsunderlag som inte kan överklagas.

– Vi har successivt fått ändra inriktning på filmerna i takt med de olika besluten. Det har därför tagit tid att få dem klara. Men nu tyckte vi att det var dags i och med att frågan fått ny aktualitet genom Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Högsta rättsinstans har alltså slagit fast att nyckelbiotopsregistret enbart är en dokumentering av en inventering och därmed inte något som styr hur de ska hanteras.

Vad händer nu?

Högsta förvaltningsdomstolens beslut rör enbart Skogsstyrelsens databas över nyckelbiotoperna. Enligt nuvarande certifieringssystem, som många markägare och avverkningsorganisationer har anslutit sig till, så får nyckelbiotoper inte avverkas.

En fråga som hänger i luften är vad som händer med de nyckelbiotoper som inte är registrerade.

– I och med att inventeringen upphörde innan den hann slutföras så finns oupptäckta nyckelbiotoper kvar ute på olika ställen i landet. Eftersom det nästan alltid rör sig om gamla skogar så huggs de successivt ner och därmed går naturvärden förlorade, säger Lena Gustafsson.

Tre filmer om nyckelbiotoper

Lena Gustafsson, professor emeritus i naturvårdsbiologi och Sverker Johnsson på Bitzer Productions har sammanlagt gjort tre filmer om nyckelbiotoper. Filmerna har finansierats av Skogssällskapet.

Den första filmen, Nyckelbiotoperna - en början och ett slags slut är spännande för alla som är intresserade av naturvård. De två andra filmerna i serien är framför allt riktade till dem som arbetar praktiskt med naturvård eller skogsbruk.

Nyckelbiotopens kanter handlar om vad som händer när träden avverkas runt nyckelbiotopen. Då ökar solinstrålning och vind vilket är ett problem för arter som trivs i skuggiga och fuktiga miljöer. Hur kan skötseln planeras för att lindra dessa kanteffekter?

Filmen Nyckelbiotopens kanter på SLU Play

Nyckelbiotopens skötsel ger tips på hur nyckelbiotoper i ädellövskog kan skötas för att inte växa igen och för att inte viktiga livsmiljöer som hålträd ska försvinna.

Filmen Nyckelbiotopens skötsel