SLU-nyhet

Nu ska forskare studera den stora älgvandringens publik

Publicerad: 25 april 2024

Varför tittar du på den stora älgvandringen? Tittar du ensam, med vänner eller familj? Forskaren Minh-Xuân Truong ska undersöka den stora älgvandringens publik. Målet med projektet är att få veta mer om hur digitala upplevelser kan påverka engagemanget för att bevara naturen.

Både nya och vana tittare kommer att kunna svara på en enkät där fokus är på varför och hur de tittar på den stora älgvandringen. Och jag vill också veta om de också tar del av natur via sociala medier eller andra tv-program, säger Minh-Xuân Truong.

Den stora älgvandringen är ett direktsänt, okommenterat naturprogram som visar djur och natur på en plats i Ångermanland. I centrum står älgarna som har ett vadställe över älven där. Det är ett typiskt exempel på slow-TV”.

När jag flyttade till Sverige från Frankrike fick jag tipset om att titta på den stora älgvandringen. Som forskare är jag intresserad av kopplingen mellan digitala naturupplevelser och intresset för verklig natur. Så det känns väldigt roligt att jag nu kan göra en studie om programmet, säger Minh-Xuân Truong.

Enkäter under de följande åren

Under de kommande åren kommer han att göra sammanlagt fyra enkätstudier med lite olika fokus.

Det är så mycket jag tycker är spännande. Jag vill veta om det ingår i människornas upplevelse av våren. Om det är något de pratar om och längtar efter. Och om det skiljer sig åt i olika delar av Sverige.

Enkäten kommer att finnas tillgänglig på både svenska och engelska för det finns också en publik i andra länder.

Jag har vänner i Frankrike som tittar så det är också intressant – för dem kan den svenska naturen vara lite mer exotisk.

Diskussioner i sociala medier

Han kommer också att studera diskussioner om den stora älgvandringen i sociala medier. Det finns en Facebook-grupp som är aktiv året om.

I slutändan handlar projektet om om huruvida upplevelser i dataspel, på sociala medier och i tv-program kan påverka människors förhållande till naturen.

Tekniken blir en allt större del i vår vardag – och det gäller också naturupplevelser. Samtidigt är det kris för biologisk mångfald och klimat. Jag vill veta om det går att använda tekniken för att öka engagemanget och skydda arter och natur, säger Minh-Xuân Truong.

Han har i tidigare studier sett att dataspel har en potential att öka spelarnas intresse för naturen och att det också kan bli en ersättning för naturen när de inte har möjlighet att gå ut.

Studien finansieras av Formas.

Vill du vara med i studien?

Fyll i enkäten om den stora älgvandringen

Titta på Den stora älgvandringen

Mer om projektet (inklusive länk på engelska)