SLU-nyhet

Medborgarforskning ska öka kunskapen om älgens kost

Publicerad: 25 april 2024
Älg som betar i skog. Foto.

Blåbärs- och lingonris har i tidigare forskning visat sig vara en viktig del av älgens föda, men studierna är gjorda på ett fåtal platser. Nu vill forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) undersöka hur det ser ut i resten av landet och efterlyser frivilligas hjälp att skicka in spillningsprover.

Mängden bärris har minskat kraftigt på många håll i Sverige de senaste 50 åren på grund av täta skogar som släpper ner mindre ljus till markvegetationen. Tack vare tidigare forskning vet vi att bärriset är en viktig födokälla för älgar i de områden där forskarna analyserat spillning. Samt att god tillgång på bärris kan mildra betesskador på tall eftersom flera klövvitsarter konkurrerar om bärriset.

– Våra studier om älgars sommardiet är gjorda i områden i Västerbotten och Södermanland. Nu vill vi veta om bärriset är en viktig födokälla för älg i resten av landet, säger Robert Spitzer, forskare vid SLU.

För att ta reda på det efterlyser forskarna allmänhetens hjälp med att samla och skicka in färsk älgspillning under växtperioden; från och med nu fram till första snöfallet i höst/vinter. Proverna DNA-analyseras för att kartlägga vad älgen ätit.

– Vi kommer att publicera resultaten på vår webb allt eftersom för varje älgförvaltningsområde vi får in prov från, säger Robert Spitzer.

Forskningen finansieras av Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning.

 

Så gör du för att bidra

Om du hittar färsk älgspillning vänligen samla in ett prov enligt checklistan nedan.

Vi vill ha prover under hela vegetationsperioden så du får gärna skicka in prover från och med nu (april) till och med första snöfallet i höst/vinter.

Proverna ska skickas till:

Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för vilt-, fisk- och miljö
c/o Genomiklaboratorium / Robert Spitzer
Skogsmarksgränd 17
901 83 Umeå

För enstaka prover som skickas som vanligt brev ber vi dig som skickar att täcka kostnaden (50g, brev inrikes, 18 SEK). Vill du skicka fler prover kan du kontakta oss för ersättning.

Checklista:

  • Samla endast färsk älgspillning, helst medan den fortfarande är mjuk.
    Lite insektskador (som snabbt kan uppstå på sommaren) är okej. Undvik att samla in gamla vinterkulor. Observera att under växtsäsongen har älgspillning ibland inte den karakteristiska ”äggformen” som under vintern.
  • Lägg 1–2 älgkulor i en ren plast- eller papperspåse eller linda in den i ren folie.
  • Ta en GPS-plats (t.ex. med din telefon) eller kom ihåg den närmaste landmärket.
  • Fyll i provinformationsbladet (ladda ner här) eller skriv informationen för hand på ett papper.
  • Skicka provet tillsammans med provinformationen till oss så snart som möjligt. Om du inte kan skicka provet inom 1 eller 2 dagar ska det förvaras i frys. När du skickar ett prov, se till att det är i en plastpåse innan du lägger det i ett kuvert så att det inte läcker/luktar under sin färd till oss.

Prover kan skickas in anonymt (men information om plats behövs fortfarande).

Om du väljer att ange dina kontaktuppgifter (t.ex. adress eller e-postadress) skickar vi dig dietssammansättningen för älgförvaltningsområdet (ÄFO) där ditt prov härstammar från efter att dietanalysen är klar.

Vid frågor, kontakta:

Robert Spitzer
E-post: robert.spitzer@slu.se
Tel: 0727-100 395

 

 

Följ provinsamlingen

Från dessa platser har forskarna hittills fått in prover. Kartan uppdateras löpande.

 

Graf som visar älgars kost över ett år.

(Klicka för större bild.)

Så här ser kosten ut för älgar i Västerbotten och Södermanland över året. Blåbärs- och lingonris visas som lila (bärris). Figuren visar den genomsnittliga kostsammansättningen från spillningsprover som DNA-analyserats (DNA-metabarkodning). Kostproportioner visas som DNA-sekvenser i älgspillning.