SLU-nyhet

Elva nya SLU-professorer föreläser

Publicerad: 15 april 2024

Den 18–19 april 2024 håller elva nya professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar vid SLU i Uppsala. Ämnesbredden är stor och täcker bland annat PFAS, begravningsplatser, skogliga klimatfrågor, tarmhälsa, lantbrukets digitalisering och växters temperaturanpassningar. Föreläsningarna, som även kan följas på webben, är en del av installationen av professorerna i deras nya ämbeten.

Varje år installeras ett antal nya professorer vid SLU, och i samband med installationen håller de öppna populärvetenskapliga föreläsningar. I år hålls dessa föreläsningar torsdag 18 april och fredag 19 april. Bland de elva nya professorerna finns representanter för alla SLU:s fya fakulteter. Åtta av professorerna är verksamma i Uppsala och tre i Umeå.

Varje programpunkt inleds med en presentationsfilm och ett samtal mellan professorn och årets moderator Malin von Essen. Efter denna introduktion kommer varje professor att ge en populärvetenskaplig föreläsning på 15 minuter som avslutas med en frågestund. Fyra av föreläsningarna ges på svenska och sju på engelska, vilket framgår av programmet.

Föreläsningarna direktsänds och kan följas på www.slu.se/professorer, eller på plats i Studio Ultuna i Undervisningshuset på SLU:s campus i Uppsala, Almas allé 10. Antalet platser i studion är begränsat, men föreläsningarna streamas till intilliggande sal K.

Sändningen sker i realtid och det går att skicka in frågor under pågående föreläsning, via nyaprofessorer@slu.se. Ingen inloggning eller föranmälan behövs.

Mer information om webbsändningen och om professorerna – i form av t.ex. pressbilder, filmer och texter – finns på www.slu.se/professorer. De enskilda föreläsningarna kommer så småningom att publiceras i textad form på respektive professors sida.

Kontaktperson

För frågor eller mer information om evenemanget kontakta akademiintendent Helena Pennlöv, akademiintendenturen@slu.se, 018-67 15 42.

Program

Torsdag 18 april – direktsändning från Studio Ultuna

8.50  Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel och moderator Malin von Essen

9.00–9.30  Grönytor i stadsmiljö – en fråga om liv och död
Helena Nordh, professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori

9.40–10.10  The breathing of the boreal forest: tracking greenhouse gas fluxes between plants, soil and air
Matthias Peichl, professor i skogslandskapets biogeokemi

10.10–10.40  Kaffepaus

10.40–11.10  Forest Economics: a ‘lagom’ response to sustainability aspirations
Francisco X Aguilar, professor i skogsekonomi

11.20–11.50  Att inte se skogen för alla träd, är det vad en skogspatolog ska hålla på med?
Malin Elfstrand, professor i skogspatologi

12.00–13.30  Lunchpaus

13.30–14.00  How do plant cells take shape?
Stéphanie Robert, professor i växtfysiologi

14.10–14.40  Breaking new ground in climate change ecology – what happens below the ground matters
Paul Kardol, professor i skoglig mikrobiologi

14.40–15.10  Kaffepaus

15.10–15.40  Regulation of plant development by the environment
Markus Schmid, professor i molekylär cellbiologi

Fredag 19 april – direktsändning från Studio Ultuna

9.00–9.30  Next generation of farm management systems: the potential of artificial intelligence
Abozar Nasirahmadi, professor i digitalisering med inriktning mot jordbrukets teknologi

9.40–10.10  Organic micropollutants in our drinking water – should we be concerned?
Lutz Ahrens, professor i organisk miljökemi

10.10–10.40     Kaffepaus

10.40–11.10  Jakten efter nyckeln till hälsa i tarmens mikrobiella värld
Johan Dicksved, professor i näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade djur

11.20–11.50  Stora insatser för små djur genom bättre narkos och smärtbehandling
Patricia Hedenqvist, professor i försöksdjursmedicin