SLU-nyhet

Utbildning om psykisk ohälsa

Publicerad: 11 mars 2024

Den 17-18 juni 2024 arrangeras en utbildning i Mental Health First Aid (MHFA) för personal vid SLU.

 

Utbildningen vänder sig bl.a. till lärare, studie- och karriärvägledare, personal i Servicecenter och studierektorer, oavsett vilken ort du jobbar på. I kursen får du kunskap om hur du kan agera när du möter någon med psykisk ohälsa.

Kursen pågår under två heldagar, den 17-18 juni, på campus Ultuna och kräver fysisk närvaro. Den hålls av hälsopedagoger från Studenthälsan i Uppsala som är certifierade MHFA-instruktörer och ges på svenska.

Kostnad: 1700 kr/deltagare (fika ingår i priset men inte lunch)

Exempel på vad utbildningen innehåller:

  • Utbildningen ger en god överblick om förekomsten av olika former av psykisk sjukdom i Sverige. Som kursdeltagare får du ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, självmordsnärhet, psykossjukdomar och ångesttillstånd och om vilken behandling som finns för dessa tillstånd.

  • Kursen ger kunskap om hur du känner igen och kan gripa in vid kriser som exempelvis självskadebeteende, självmordsnärhet, panikattacker, traumata och akuta psykostillstånd.

  • Kursen lär ut hur du tar emot information, bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp och att uppmuntra användandet av olika självhjälpsstrategier.

Välkommen med din anmälan.
 


Kontaktinformation

Ylva Eklind, Samordnare
Utbildningsavdelningen
ylva.eklind@slu.se 
Tel: +4618 67 12 65, +4676 125 51 27