SLU-nyhet

Övervintrade spindlar kan ha en positiv effekt på biologisk bekämpning av skadedjur i fruktodling

Publicerad: 20 mars 2024
Rader av fruktträd en höstdag. På marken ligger löv och forskare har skapat en ruta med hjälp av fyra pinnar.

Möjligheterna för insekter och spindeldjur att övervintra påverkar kommande säsongers bestånd, vilket har en direkt inverkan på ekosystemtjänster och bevarande av biologisk mångfald. Forskare i Tjeckien har undersökt mångfalden av insekter som övervintrar i nedfallna löv i fruktodlingar i tempererat klimat och visat att de kan ha en positiv inverkan på biologisk bekämpning av skadedjur.

Intensifiering av jordbruket är en av anledningarna till att den biologiska mångfalden på odlingsmark har minskat kraftigt. Detta har stora konsekvenser för den miljömässiga hållbarheten och bidrar till en försämring av ekosystemtjänster. Blomsterremsor, häck- och trädplanteringar i anslutning till odlingslandskapet är en åtgärd som visat sig ha en positiv effekt på mångfalden. Fruktodlingar är ett av få agroekosystem med en inbyggd potential för att upprätthålla en funktionell biologisk mångfald. Eftersom fruktträden vanligtvis finns kvar i minst 15 år, och marken är täckt av gräs eller insådda baljväxter, skapas det många olika typer av habitat som kan främja djur och insekter. Framförallt i ekologisk fruktodling har man sett att det finns en stor mångfald av olika insekter och spindeldjur. En del av dessa insekter är skadedjur, andra är predatorer på skadedjuren, och en stor andel har ingen inverkan på odlingen i sig men är viktiga delar av ekosystemet.

Spindlar har studerats specifikt i fruktodlingar eftersom de är generalistiska rovdjur som visat sig ha en nyckelroll i biologisk bekämpning av skadedjur. I en studie gjord i Tjeckien undersöktes övervintringen av spindlar och insekter, i fruktodlingar i tempererat klimat. Forskarna i studien samlade in nedfallna blad från fruktträden under höst och vår två år i rad, och räknade antalet spindlar och insekter, samt undersökte vilka arter dessa tillhörde. Av cirka 1300 räknade individer var närmre 800 av dessa spindlar. Antalet spindlar och sammansättningen av spindelarter varierade beroende på typ av fruktträd, men även på omgivande landskap. Till exempel ansågs övervintringen av spindlar och insekter i nedfallna löv vara mer betydelsefull i körsbärsodlingar där träden ofta har en slät bark, än i äppel- och päronodlingar där den ojämna strukturen på barken erbjuder fler naturliga övervintringsmöjligheter. Som slutsatser till studien påpekade forskarna att de nedfallna löven kan vara en källa till svampsjukdomar i odlingen, men att övervintringen av spindlarna kan leda till tidigare insatser mot skadegörare som anländer tidigt på våren och stödja den övergripande biologiska mångfalden i det omgivande landskapet.

Anna Karin Rosberg


Kontaktinformation