SLU-nyhet

Nya riktlinjer för språket på SLU Aqua

Publicerad: 12 mars 2024

Nu har vi fått nya riktlinjer för hur vi använder engelska i vår interna kommunikation på SLU Aqua. Syftet med riktlinjerna är att alla ska känna sig inkluderade och delaktiga i vår verksamhet - oavsett om du pratar svenska eller engelska.

For English, please change language at the top of the page.

SLU är ett svenskspråkigt universitet, men vi behöver också engelska som arbetsspråk för att inkludera anställda, doktorander och studenter som inte har svenska som modersmål. Vi behöver även engelska som arbetsspråk för att stärka vår internationella konkurrenskraft. 

De nya riktlinjerna för språket på SLU Aqua tar avstamp i SLU:s övergripande språkpolicy och språkliga riktlinjer och ska ses som ett komplement.

Se en kort film om de nya riktlinjerna

Skärmdump där det står "fem nya riktlinjer för språket på SLU Aqua"Klicka på bilden för att öppna filmen i SLU Play. Du behöver logga in för att se filmen.

Exempel på information som behöver översättas till engelska

  • Information som riktar sig till alla på SLU Aqua: exempelvis våra sidor här på medarbetarwebben, prefektbrev, mejlutskick till Aqua-alla och interna styrande dokument.
  • Mötesanteckningar, dagordningar och protokoll från ledningsgruppsmöten, avdelningsmöten, institutionsrådet (IR) med mera.

Det här gäller vid möten

  • Gemensamma möten för hela institutionen, så som institutionsmöten eller digitala möten så som "fika med ledningen", kan hållas på både svenska och engelska.
  • Avdelningsmöten kan hållas på både svenska och engelska. Rekommendationen är att få till en variation.

Som komplement kan exempelvis PPT-presentationer och annan information vara på engelska om presentationen är på svenska och vice versa. Vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för deltagande och inkludering, oavsett om man pratar svenska eller engelska. Det alltid är okej att ställa en fråga på svenska eller engelska.

Verktyg för översättning

Vi använder i första hand översättningsverktyget som finns i Microsoft Word. Se en kortare instruktionsfilm nedan. Ett annat bra verktyg för att översätta ord och enklare meningar är webbsidan DeepL.com.

Det är även tillåtet att använda andra tjänster för översättning, så länge översättningen håller en god kvalité.

Så här översätter du en text i Microsoft Word

Översättning.jpgKlicka på bilden för att öppna filmen i SLU Play. Du behöver logga in för att se filmen.

Ta del av riktlinjerna

Riktlinjerna finns tillgängliga på vår gemensamma Sharepoint: