SLU-nyhet

Nominera till LTV-fakultetens valberedning!

Publicerad: 19 mars 2024

Du glömmer väl inte att göra din nominering senast fredag 22 mars?

En ny valberedning ska väljas under våren 2024 inför fakultetsnämndsvalet i höst. I enlighet med fakultetens delegationsordning delas fakultetens personal in i sju valkretsar som föreslår varsin ledamot samt personlig suppleant.

Valet är rådgivande och slutgiltigt beslut fattas av fakultetsnämnden den 8 maj.

Du uppmanas härmed att skicka in förslag på ledamöter till LTV-fakultetens valberedning utifrån den lista som du fått i din mejl.

Du ska skicka in ditt förslag senast den 22 mars till torleif.ljung@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Torleif Ljung, Fakultetshandläggare
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Utbildningscentrum
torleif.ljung@slu.se, +4640415044