SLU-nyhet

Nya konsulter på centrum för statistik

Publicerad: 25 mars 2024

Centrum för statistik har fått två nya konsulter under 2023, Reza Belaghi på institutionen för energi och teknik i Uppsala och Wilmer Prentius på institutionen för skoglig resurshushållning.

Reza är främst intresserad av maskininlärning och artificial intelligence predictive modelling och har en bakgrund i en stor variation av regressionsmetoder, bland annat GLM, faktoranalys,och överlevnadsanalys. Han utvecklar även web applikationer med R shiny. Innan Rezas anställning på SLU arbetade han på Uppsala universitet och McMasters university i Kanada.

Wilmer disputerade hösten 2023 på SLU där hans forskningsfokus är stickprovsmetodik för att samla in miljödata, bland annat genom att väga ihop olika metoder och när och hur man kan använda redan tillgänglig information om populationen av intresse för att få ett bättre urval. Eftersom han ofta arbetar med stora datamängder har han god kunskap om att öka beräkningshastigheter i R med hjälp av Rcpp och cpp11.

Kontaktinformation och expertområde för alla konsluter knutna till centrum för statistik: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum_statistik/konsultation/  eller kontakta centret via mejl på statistics@slu.se.


Kontaktinformation