SLU-nyhet

Ta del av materialet från senaste institutionsrådet

Publicerad: 06 mars 2024

Nu kan du ta del av anteckningar och presentationer från det senaste institutionsrådet (IR) som hölls den 6 december 2023 på Ultuna. Du hittar materialet på vår gemensamma Sharepoint.

For English, please change language at the top of the page.

Kort sammanfattning av mötet

2023 års sista IR var framåtblickande. Mötet leddes av Noel Holmgren och hade deltagare från olika ansvarsområden inom SLU Aqua. Mötet hölls både fysiskt på plats på Ultuna och via Zoom och var på svenska. 

Mötet inkluderade bland annat genomgång av samordningsgruppen för miljöanalys (SAMSAS) förslag på handlingsplan för 2024, budgetfrågor, och infrastruktur. Andra ämnen som diskuterades var behovet av förbättrad engelskspråkig kommunikation inom institutionen, forskarutbildningens utmaningar och framsteg, behovet av att stärka kompetensen inom genomics inom forskningen och utvecklingen av institutionens internkommunikation. Under mötet presenterades även aktuell ekonomisk prognos och förslag till åtgärder för budgeten 2024.

Avslutningsvis summerades mötet med positiva rapporter om institutionens framsteg och planer för framtiden, inklusive diskussioner om nya ämnesområden och fakultetsnämnd, samt betoning av det viktiga arbete som görs i samordningsgrupperna. Mötet avslutades med skönsång från en av deltagarna och efterföljande applåder.

Ta del av materialet

Här kan du läsa mötesprotokollet från IR den 6 december 2023.

Här hittar du samtliga anteckningar och presentationer från IR den 6 december 2023.

Om IR

Institutionsrådet på SLU Aqua är rådgivande till prefekten i strategiska frågor och andra institutionsövergripande frågor. IR har möten cirka tre gånger om året. 

Ta del av mötesanteckningar och protokoll för hela SLU Aqua

Här hittar du en lista med länkar till våra minnesanteckningar och protokoll på SLU Aqua.


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93