SLU-nyhet

Nyheter från fakultetsnämnden 8 februari

Publicerad: 08 februari 2024

Denna gång var det en lite kortare föredragningslista än vad det normalt brukar vara. Här följer de viktigaste besluten.

Förlängning av IDA

Fakultetsnämnden beslutade att förlänga satsningen på programmet för tvärvetenskap Interdisciplinary Academy (IDA) till och med 2025. Ambitionen är att ansvaret för programmet på sikt ska tas över av framtidsplattformarna.

Syftet med IDA är att forskare med olika akademisk bakgrund ska få möjlighet att avsätta en viss tid under cirka åtta månader för att tillsammans och baserat på tvärvetenskaplig teori arbeta med komplexa frågor inom det breda området grön omställning.

Läs mer om IDA 

Rekryteringar

Nämnden beslutade att utlysa en anställning som professor i växtodlingssystem med placering vid institutionen för växtproduktionsekologi.

Nämnden beslutade också att påbörja rekryteringen av en professor i växtgenetik vid institutionen för växtbiologi.

NJ:s långliggande försök

Professor Göran Bergkvist informerade nämnden om den utvärdering av fakultetens långliggande försök som nyligen genomförts av Andy Gregory från Rothamsted i Storbritannien.