SLU-nyhet

Kartläggning av lantbrukares användning av täckgrödor i Finland

Publicerad: 27 februari 2024
Blommande baljväxter mellan havre.

Täckgrödor är en mångsidig grupp av grödor som har väckt forskares och jordbrukares intresse eftersom de kan ge olika fördelar för odlingen och samtidigt minska jordbrukets miljöpåverkan. Deras syfte är att ge andra nyttor än direkt avkastning, som till exempel förbättrad markstruktur, kvävetillförsel, minskat kväveläckage, kolinlagring och ogräskontroll. I Sverige har fokus varit på att odla täckgrödor för minskat kväveläckage och därför har de ofta kallats fånggrödor.

Enkätundersökning bland lantbrukare

I en ny studie har finländska lantbrukares erfarenhet med att odla täckgrödor kartlagts. En enkätundersökning med 1130 svar från lantbrukare genomfördes i syfte att få kunskap om vilka täckgrödor som används av finska lantbrukare, förstå hur erfarna lantbrukare var med dem, hur erfarenheter varierade beroende på gårds- och jordbrukaregenskaper och identifiera målgrupper för kunskapsspridning och politiska åtgärder. Både konventionella och ekologiska lantbrukare ingick i undersökningen.

Mer erfarenhet hos ekologiska lantbrukare

Resultaten visade att lantbrukarna hade erfarenhet av att odla ett stort antal täckgrödor trots den korta odlingssäsongen i Finland. Ekologiska lantbrukare hade generellt mer erfarenhet av att odla täckgrödor än konventionella lantbrukare. Bara 11% av de tillfrågade hade stor erfarenhet av att odla artblandningar av täckgrödor och även här hade ekologiska lantbrukare generellt mer erfarenhet. Yngre lantbrukare och lantbrukare med högre utbildningsnivå hade generellt mer erfarenhet av odling av en större variation av täckgrödor. Jordbrukare som odlade en större variation av huvudgrödor tenderade också att odla en större variation av täckgrödor. Forskarna pekar i sina slutsatser på att den högre användningen av kvävefixerande baljväxter som täckgrödor bland ekologiska lantbrukare är något som skulle kunna vara intressant att främja bland konventionella lantbrukare som är inriktade på spannmålsproduktion.

Ola Lundin


Kontaktinformation