SLU-nyhet

Utmaningar och framsteg inom öppen vetenskap

Publicerad: 01 september 2023
En person som föreläser. Foto.

Vid ett event i Bryssel träffades forskare och beslutsfattare för att diskutera öppen vetenskap. En inspelning finns nu tillgänglig på Youtube.

SLU var medarrangör till eventet tillsammans med EOSC-A (se faktarutan) och Vetenskapsrådet. Vicerektor Anna Lundhagen är SLU:s delegat i EOSC-A och var en av föreläsarna. Hon pratade om SLU:s arbete med öppen vetenskap och vikten av infrastruktur och kultur för att möjliggöra övergången till öppen vetenskap. De andra föreläsarna var Sumithra Velupillai, Senior Research Officer på Vetenskapsrådet och Karel Luyben, president för EOSC-A.

Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket är engagerade i SLU:s medverkan i infrastrukturen och DMS enhetschef Hanna Lindroos var på plats i Bryssel.

– Det var väldigt givande att få utbyta erfarenheter om arbetet med öppna data, och det fanns ett stort intresse från åhörarna om hur vi arbetar på SLU och i Sverige, säger Hanna.

Om EOSC

SLU är sedan 2022 medlem av EOSC-A (EOSC Association), en organisation som utvecklar det europeiska samarbetet EOSC. EOSC står för European Open Science Cloud och har som mål att främja öppen vetenskap och öka återanvändningen av forskningsdata genom uppbyggnad av en infrastruktur för öppen vetenskap.

Relaterade sidor: