SLU-nyhet

Markfysiklabbet välkomnar Anna!

Publicerad: 05 september 2023
porträtt.

Vi hälsar Anna Eklöv-Pettersson välkommen till Markfysiklaboratoriet! Hon tar över det arbete som Ana Maria Mingot Soriano tidigare gjorde - att hjälpa alla våra forskare och miljöanalytiker med jordanalyser. Vi tog ett snack med Anna för att ta reda på mer om hennes bakgrund och arbetet i labbet.

Vad är din bakgrund?

Jag har läst geologi och naturgeografi. Efter min examen började jag arbeta på ett geotekniskt laboratorium där jag analyserade jord från byggarbetsplatser.

Vad är din nya roll i labbet?

Jag tar över efter Ana Maria Mingot och hoppas att jag kan fortsätta hennes goda arbete och erbjuda samma service som hon gjorde.

Varför valde du att ta dig an den här rollen?

Jag tror att labbet här på SLU har mycket potential, både för mig personligen att lära mig och utveckla nya färdigheter samt att hjälpa forskare att bidra till vår kunskap om jordbruk. För mig är det viktigt att känna att det jag gör har en mening och kommer att ge möjligheter för mig att växa och lära tillsammans med andra människor.

Vad kan markfysiklaboratoriet hjälpa forskare med? Vem kan använda labbet?

Alla som arbetar med jord och vill veta mer om de fysiska egenskaperna för att till exempel modellera sedimentförlust, förstå hur jord interagerar med vegetation eller vatten kan överväga att skicka prover till labbet. Vi har analyser som partikelstorleksfördelning, densitet, vattenretentionsegenskaper och hydraulisk konduktivitet.

Var kan man få mer information, och hur kan personalen komma i kontakt med laboratoriet?

Det bästa sättet är att titta på webbplatsen Markfysiklab | Externwebben (slu.se) där alla våra analyser listas med en kort förklaring av själva analysen, vilken typ av prov, hur mycket jord som behövs etc. tillsammans med all kontaktinformation.

Lycka till Anna! Och tack Ana Mingot för det värdefulla arbetet under de här åren.


Kontaktinformation