SLU-nyhet

SLU utser sex nya hedersdoktorer 2023

Publicerad: 05 juni 2023
Kollage med porträttfoton

Sex personer har utsetts till hedersdoktorer vid Sveriges lantbruksuniversitet i år. Tre av dem är svenskar: trädspecialist Björn Embrén, Stockholm; agronom Lars Ericson, Umeå; och överveterinär Peter Forssberg, Solna. De övriga är professor Anne Sverdrup-Thygeson, Norge, forskningschef Emmanuelle Jacquin-Joly, Frankrike och professor Malcolm Bennett, Storbritannien.

2023 års hedersdoktorer kommer att promoveras i samband med doktorspromotionen den 7 oktober 2023 i Uppsala. Den 6 oktober håller de öppna föreläsningar.

Här kommer korta presentationer av de sex hedersdoktorer som SLU:s fyra fakulteter har utsett för 2023.

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Trädspecialist och konsult Björn Embrén, tidigare trädansvarig i Stockholms stad, har utvecklat växtbäddar baserade på makadam, biokol och kompost. Detta har fullständigt förändrat hur vi bygger mark runt de viktiga stadsträden. Genom långsiktigt, metodiskt och kreativt experimenterande, samt utvärdering och förfining av tillvägagångssättet, har Björn Embrén visat i praktiken hur man kan få stadsträd att inte bara överleva utan både trivas och växa sig stora. Björn Embrén är en mycket uppskattad föreläsare och exkursionsguide i fakultetens kurser för blivande landskapsingenjörer och landskapsarkitekter.

Björn Embrén. Foto: Björn Embrén

Forskningschef Emmanuelle Jacquin-Joly forskar om kemisk kommunikation hos insekter och är verksam vid det franska forskningsinstitutet INRAE i Versailles. Ett stort intresse är att undersöka insekters luktsinne på molekylär nivå för att ta fram nya biologiska bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. Hon undersöker också hur doftreceptorerna har utvecklats under evolutionens gång, och hur detta har bidragit till att insekter har kunnat anpassa sig till nya värdväxter. Emmanuelle Jacquin-Joly har under mer än tjugo års tid gjort viktiga insatser för fakultetens forskning och utbildning.

Emmanuelle Jacquin-Joly. Foto: Emmanuelle Jacquin-Joly

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Agronom Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten, har gjort betydande insatser för svenskt jordbruk och för SLU. Under åren 1988–2008 var han distriktsförsöksledare vid SLU, och ansvarig för bland annat officiell sortprovning och långliggande jordbruksförsök i det norra försöksdistriktet. Sedan han lämnade SLU har han i olika roller arbetat vidare med kompetensutveckling inom lantbruket i norra Sverige. Han har varit engagerad i en rad föreningar och organisationer, såsom Regional jordbruksforskning för norra Sverige, Stiftelsen Lantbruksforskning och Svenska vallföreningen, och är idag med i styrgruppen för SLU Grogrund. Sedan han lämnade SLU har han fungerat som länk mellan SLU och näringen och på så sätt bidragit till utvecklingen av jordbruket i hela Norrland.

Lars Ericson. Foto: Gun Bernes 

Fakulteten för skogsvetenskap

Professor Malcolm Bennett är en av världens mest framstående växtfysiologer och verksam vid University of Nottingham. Hans forskning om växters rotutveckling har haft fundamental betydelse för växtforskningen, och hans forskargrupp har identifierat ett antal gener som styr hur rötter bildas och utvecklas. Malcolm Bennett har varit ett mycket stort stöd vid utvecklingen av forskningen vid Umeå Plant Science Centre, som är ett samarbete mellan SLU och Umeå universitet, och han samarbetar med flera forskargrupper där. Dessutom har han fungerat som mentor åt yngre gruppledare, vilket har bidragit starkt till deras vetenskapliga utveckling.

Malcolm Bennett. Foto: University of Nottingham

Anne Sverdrup-Thygeson är professor i biologi vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet och även rådgivare åt Norsk institutt for naturforskning. Hennes forskning och undervisning handlar om naturförvaltning, insektsekologi och skogens biologiska mångfald. Genom boken ”Insektenes planet – om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten”, som kom 2018 och har översatts till 25 språk, tog hon det viktiga steget från att vara en framstående forskare till att också bli en oerhört framgångsrik kunskapsförmedlare. Bland hennes senare böcker finns även sådana som riktar sig till en yngre läsekrets. Anne Sverdrup-Thygeson var sommarpratare i P1 2019.

Anne Sverdrup-Thygeson. Foto: Celina Øier

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Överveterinär Peter Forssberg var under lång tid ansvarig för SLU:s dåvarande klinik för hästmedicin och därutöver har han varit överveterinär vid ATG och Svenska Travsportens Centralförbund. Under sin karriär har han gjort banbrytande insatser för uppbyggnaden och hanteringen av smittskyddet inom svensk trav- och galoppsport. Insatserna har rört regelverk och kontrollfunktioner men också frågor om djurskydd och dopning. Peter Forssbergs framsynthet och förtroendeingivande klokskap ledde också till att han anförtroddes ledande positioner för sportens hantering av dessa frågor på såväl nordisk, europeisk som internationell nivå. Hans insatser för smittskyddet lade grunden för den stora betydelse hästhållningen i dag har i Sverige, och för fakulteten.

Peter Forssberg. Foto: Jonna Wagner-Forssberg