SLU-nyhet

Ny professor i affärsutveckling och hållbar innovation

Publicerad: 10 maj 2023
Man med skägg framför tegelvägg

Samarbete, samverkan och tvärvetenskap – det är några viktiga ledord för den nye professorn i affärsutveckling och hållbar innovation, Kes McCormick. Han har nyligen installerat sig på institutionen för människa och samhälle på SLU Alnarp och lär nu känna både nya kollegor och den vackra Alnarpsparken.

Med rötterna i Melbourne, Australien och efter 20 års akademisk karriär vid Lunds universitet rör sig Kes McCormick i ett stort, internationellt nätverk. Och i det nätverket finns en stor mängd trådar som kommer att kunna fogas samman på nya sätt, i och med den nya tjänsten på SLU.

- Jag har egentligen ingen ursprunglig koppling till lantbruk men mycket av min forskning har lett in till mat och livsmedelsproduktion och andra områden som ligger nära, konstaterar Kes McCormick.

Rötter i Australien

För 20 år sedan lämnade han Australien för kärlekens skull, med en masterexamen i bagaget men utan kontakter i den svenska akademiska världen. Det var i början en utmaning att hitta ett nytt sammanhang men efter voluntärarbete inom akademien blev han snart erbjuden en doktorandtjänst vid International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) vid Lunds universitet. Doktorsarbetet handlade om bioenergi och därefter följde en post doc tjänst i bioekonomi. I arbetet hade han många kontakter med skogsägare och lantbrukare, något som gör att han idag lättare kan relatera till verksamheten vid SLU.

Men Kes McCormick har arbetat tvärs igenom många sektorer, till exempel sektorer som rör energi, transport, hållbara städer och matproduktion.

- Jag har studerat statsvetenskap och miljövetenskap och kan därmed en del om politik och människors kraft i samhället men även hur klimatförändringar och förändringarna i biodiversiteten påverkar oss.

Arbetar och skriver tillsammans med andra

Stort fokus i hans arbete har legat på hur affärsbeslut fattas och hur innovationssystemen fungerar och hur de förändras. Arbetet har även omfattat hur styrning och påverkan kan mätas.

- Jag gillar verkligen att kombinera forskning och utbildning med kontakter med människor ute i fält. Och jag tycker om att arbeta och skriva tillsammans med andra. Det bli mycket bättre kreativitet när man arbetar i grupp, säger Kes Mccormick.

Han har kvar sitt engagemang i några stora projekt vid Lunds universitet, som bland annat handlar om klimatneutrala städer och om hållbarheten i och betydelsen av SMEs, small and medium-sized enterprises.

- Man fokuserar ofta på stora företag, medan 90 procent av alla företag faktiskt är små. Hur kan dom små företagen förändras och lyckas i sin verksamhet?

Onelineutbildning ger möjligheter

Kes McCormick har även arbetat mycket med så kallade MOOCs, massive open online courses, ett arbetssätt som fortsätter att förundra honom. Han ger som exempel en kurs vid namn ”Greening the Economy” som varje år samlar 25 studenter men när den gavs som MOOC samlades över 25 000.

- Onlineutbildningar ger enorma möjligheter men det gäller att veta vem man ska utbilda och vilka behov de har.

Kes McCormick är glad över att nu vara en del av SLU och att få lära känna medarbetarna och verksamheten. Han konstaterar att det pågår många intressant projekt och att det finns mycket energi i campusverksamheten.

Basket, basket, basket...

I det sammanhanget måste man förmedla att det även tycks finnas en hel del energi i Kes McCormick själv. Han är sedan många år en uppskattad tränare i Lobas Basket i Lomma och har inget emot att prata basket med den som vill. Han och hans fru, som arbetar som specialpedagog, har tre söner som alla tränar basket och deltar i flera turneringar.

- Ja det blir mycket basket, men det är verkligen ”super fun” och en stor del av vårt familjeliv, konstaterar Kes McCormick.