SLU-nyhet

Nominera mottagare av 2023 års förtjänstmedaljer

Publicerad: 27 april 2023
En av SLU:s förjänstmedaljer, foto.

Alla medarbetare är välkomna att nominera kandidater och sista datum för nomineringar är 1 maj. I år är det fjortonde året som SLU delar ut sina tre förtjänstmedaljer.

Medaljen instiftades av SLU:s styrelse 2009 och delades ut första gången år 2010. Det är också styrelsen som beslutar om vilka personer som ska belönas. Medaljen finns i tre valörer.

Förtjänstmedaljerna

Den stora förtjänstmedaljen är förbehållen forskningsinsatser som bedöms "enastående i ett internationellt perspektiv".

Den mindre guldmedaljen är avsedd att belöna "föredömlig, exceptionell insats av bestående värde".

Silvermedaljen är avsedd för en ung lovande talang till exempel "inom området innovationer och samverkan".

Här kan du läsa mer om SLU:s förtjänstmedaljer.

Nominera så här

Alla medarbetare vid SLU har rätt att nominera kandidater till förtjänstmedaljerna. En nominering ska vara skriftlig, högst två sidor lång och innehålla både en presentation av den som föreslås och en motivering till förslaget.

Det är viktigt att det framgår hur den nominerades insatser har gagnat SLU eller den sektor vi verkar inom. Om fler än en anställd står bakom nomineringen, ange vem som är kontaktperson och huvudförslagsställare.

Nomineringarna och eventuella bilagor skickas som dokument i både pdf - och wordformat till helena.pennlov.smedberg@slu.se senast måndagen den 1 maj 2023. Skriv Nominering förtjänstmedalj 2023 i rubrikraden.

Välkommen med Din nominering

Foto: Jenny Svennås Gillner.

Mårten Carlssons pris delas ut vartannat år och delas ut under 2024.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Helena Pennlöv, t.f. akademiintendent
Ledningskansliet, sekretariatet, SLU
helena.pennlov@slu.se, 018-67 15 42, 073-036 12 59