SLU-nyhet

Så medverkar SLU när Sverige är ordförande i EU

Publicerad: 17 mars 2023
EU-flagga. Illustration.

Under våren 2023 är Sverige ordförandeland i EU med ansvar för att leda arbetet i ministerrådet och företräda medlemsländerna i förhandlingar med andra EU-institutioner. Det sker många aktiviteter på hög och låg nivå för beslutsfattare och tjänstemän. SLU medverkar på flera sätt – bland annat genom att vara värd för arrangemang i det officiella programmet, arrangera sidoevent och planera för innehåll till och delta vid möten och konferenser.

Under de sex månader som Sverige är ordförande kommer svenska företrädare att leda cirka 2150 möten. ​Det gäller allt från förberedande möten i olika arbetsgrupper till ministerrådsmöten både i Sverige och i Bryssel och Luxemburg. ​

Av de runt 150 möten som äger rum i Sverige under det svenska EU-ordförandeskapet hålls de flesta av mötena i Arlandastad.​ Utöver mötena i Arlandastad planeras cirka 55 möten på olika orter i landet – från Kiruna i norr till Malmö i söder och några av dessa hålls hos oss på SLU eller i samverkan med SLU.

SLU medverkar vid samt arrangerar flera aktiviteter under våren:

 • 1-2 februari: EU-möte om skogsövervakning med SLU som värd kopplat till universitetets uppdrag inom fortlöpande miljöanalys samt pågående regeringsuppdrag.

  Mötets webbsida med mer information.
  Kontaktperson internt SLU: Anna-Lena Axelsson

 • 6-7 mars: SLU finns representerat vid samt har bistått Jordbruksverket med bidrag till högnivåkonferens om antibiotikaresistens.
  Kontaktperson internt SLU: Susanna Sternberg Lewerin

 • 23 maj: SLU leder en exkusion för EU:s växtskyddschefer. På kvällen deltar rektor vid middag för EU:s växtskyddschefer.
  Kontaktperson internt SLU: Jonas Rönnberg

 • 24-25 maj: SLU är arrangör för ett internationellt seminarium om växtskydd som rör policy och forskning. Växtskyddsforskare och experter från hela Europa deltar på plats på Ultuna.

  Till mer information om seminariets program och anmälan.
  Kontaktperson internt SLU: Riccardo Bommarco

 • 1 juni: Formas årliga konferens inom det nationella forskningsprogrammet för livsmedel (NFP Livs) hålls på Ultuna.
  Kontaktperson internt SLU: Annsofie Wahlström.

 • 8 juni: SLU är värd för ett studiebesök för EU:s fiskevårdsdirektörer på vårt forskningsfartyg R/V Svea som då kommer att ligga vid kaj i Kapellskär.
  Kontaktperson internt SLU: Lars Thorell

 • 12 juni: SLU är värd för studiebesök av EU:s landsbygds- och jordbruksministrar. Besöket kommer att äga rum på Lövsta.
  Kontaktperson internt SLU: Helena Pennlöv Smedberg

 • 14-15 juni: SLU tankesmedjan Movium anordnar tillsammans med Boverket en konferens med tema den gröna staden. Information om konferens finns på SLU:s medarbetarwebb.
  Kontaktperson internt SLU: Harald Klein

 • 30 juni: Konferens om djurskydd hålls på Ultuna och SLU bistår regeringskansliet i planeringen samt kommer moderera konferensen.
  Kontaktperson internt SLU: Lotta Berg