SLU-nyhet

Stort intresse från SLU:s institutioner att delta

Publicerad: 21 mars 2023

Många institutioner har hörsammat de Call for excursions som skickades ut förra månaden.

Syftet är att vaska fram relevant spetsforskning för exkursionerna som kommer att genomföras runt om i Mälardalen under en heldag i mitten av kongressveckan.

- Vi har fått in en hel del inspirerande förslag, inte minst från SLU:s institutioner, men även från bland annat Skogforsk, KSLA och Jägareförbundet.  Målet är att ge en så heltäckande bild som möjligt av svensk skoglig spetsforskning under exkursionsdagen, säger Raymond Wide, koordinator för exkursionerna under IUFRO World Congress 2024.

IUFRO-sekretariatet går igenom förslagen och återkopplar till berörda under mars månad. Redan nu står det dock klart att anslaget kommer att behöva breddas för att återspegla IUFRO:s verksamhetsområden och utpekade teman för kongressen, se                                           

https://iufro2024.com/iufro-world-congress-2024/themes/

Stor vikt kommer att läggas vid klimat, digitalisering samt teknik och innovation, men även andra förslag välkomnas.

I fall du är intresserad av exkursionerna under IUFRO World Congress 2024 kan du höra av dig till Raymond Wide, IUFRO World Congress 2024 sekretariatet: raymond.wide@slu.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Sekretariatet för IUFRO World Congress 2024
iufro2024@slu.se