SLU-nyhet

Det lyser rött på Vindbrovägen

Publicerad: 29 mars 2023

”Det borde finnas belysning längs Vindbrovägen!”

Under årens lopp har det kommit in många synpunkter, förbättringsförslag och idéer om belysning på Vindbrovägen längs Fyrisån i Uppsala. Många går och cyklar den vägen mellan Ultuna och Uppsala centrum. Med vinterperioden kommer mörkret, kompakt och odiskutabelt. Sträckan på nästan 2 km längs ån blir lite mer äventyrlig och osäker än vad man skulle önska – det  har hänt att cyklister krockat både med fotgängare som inte syns i mörkret och med rådjur som uppehåller sig på vägen.

Det kan väl inte vara så svårt att få till belysning? Efter flera kontakter med kommunen, den första 2015, blev det 2019 klart att de ansåg att SLU som markägare borde stå för belysningen. Det behövdes dispens från reservatföreskrifterna eftersom Årike Fyris är ett naturreservat, och det krävdes  också en artinventering. Hindren var många.

I samma veva började rektor Maria Knutson Wedel hos oss. Hon cyklar ofta Vindbrovägen till jobbet och undrade varför det var så mörkt där så många cyklar? Projektet tog ny fart och nu i  mars 2023 finns belysningen på plats, projekterad och bekostad av SLU! Lamporna är röda för att vara skonsamma mot fladdermössen som inte störs av just den frekvensen. Det blir nu lättare, framförallt för vintercyklister, att ta sig mellan centrum och Ultuna.