SLU-nyhet

SLU:s klimatfond öppen för ansökningar igen

Publicerad: 29 mars 2023

På grund av pandemin har SLU:s klimatfond inte haft öppet för ansökningar under tre års tid. Nu öppnar vi den för ansökningar.

 

Under pandemin såg vi ett lågt flygresande och klimatfondens styrgrupp beslutade att arbetsinsatsen, både för de sökande och för styrgruppen, blev alldeles för stor i förhållande till utdelningsbart belopp. Nu har flygresandet ökat igen och klimatfonden öppnas återigen upp för ansökningar.

Klimatfondens pengar genereras av avgifter från flygbiljetter. I fonden finns nu totalt cirka 1,8 miljoner kronor och vi räknar med att det kommer in något mer innan september. I och med byte av resebyrå kommer hanteringen av klimatfonden att se annorlunda ut än tidigare. SLU kommer själva att sköta administrationen av klimatfonden, något som resebyrån gjorde förut. För att uppsättningen ska fungera så kommer det finnas två belopp, istället för tre, som belastar en flygresa:

  • Inrikes 200 kronor
  • Utrikes 300 kronor

Klimatfonden kommer att skötas av en ”robot” som kontrollerar alla resebyråfakturor för att ta fram kostnader som avser tjänsteresor med flyg samt hur dessa är konterade (kst, projekt och ev. fritt fält). Klimatfondsavgiften får samma kontering som flygresan. Avgiften kommer  bokföras en gång i månaden, med fördröjning d.v.s kostnader för flygresor i januari bokförs i februari. I samband med köp och/eller på fakturan kommer en kort information om klimatavgiften att finnas.

I mars kommer klimatfondsavgiften bokföras retroaktivt från och med januari. Är resekostnaderna fördelade på t.ex. flera olika projekt kommer klimatavgiften att fördelas på samma sätt.

Inledningsvis kommer roboten få visa vad den klarar, det kan komma att bli fel. Antagligen kommer den bokföra för lite, vi får ha överseende!

Fakta:

SLU har sedan 2015 en klimatfond som en del i arbetet för miljömålen kring tjänsteresor. Alla flygresor vid SLU genererar en avgift som läggs i fonden.

Ur fonden kan sedan anställda söka medel för klimatfrämjande projekt inom SLU. Beviljande av medel ur fonden sker en gång per år på höstterminen. Klimatfonden hade en testperiod på tre år och blev efter utvärdering 2018 förlängd med ytterligare tre år. Våren 2024 kommer klimatfonden att utvärderas på nytt.

Varje enkelresa med flyg belastas med en avgift, vars storlek är olika beroende på typen av resa:

  • inrikes 200 kr
  • utrikes 300 kr

Relaterade sidor: