SLU-nyhet

Utlysning av medel för pedagogiska utvecklingsprojekt

Publicerad: 17 februari 2023

Utbildningsnämnden har avsatt 1,5 mkr 2023 för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå.

Satsningen avser pedagogiska utvecklingsprojekt och kan sökas av undervisande personal. Utbildningsnämnden kommer att bedöma om satsningen fallit väl ut, och om en fortsatt satsning kommande år är motiverad och möjlig.

Syftet med de pedagogiska utvecklingsprojekten är att stimulera enskilda initiativ inom utbildning och pedagogik inom områden där behov har identifierats. Genom projekten är tanken att utbildningskvaliteten kan höjas på delar av utbildningarna.

Projekt som behandlar tvärvetenskap samt digital kompetens och e-lärande uppmuntras.

Projektansökan (i normalfallet max 200 tkr) ska vara godkänt av prefekt och innehålla sammanfattning, projektplan och CV.

Ansökan öppnar 2023-02-17. Ansökningar utformas enligt anvisningar på medarbetarwebben och skickas in senast 2023-04-16.