SLU-nyhet

Uppdaterade skrifter för 2023: Allmänkemikalier och Växtskyddsmedel i ekologisk produktion

Publicerad: 13 februari 2023

Den årliga uppdateringen av listorna Allmänkemikalier och Växtskyddsmedel i ekologisk produktion är nu klar och de går att hitta på Jordbruksverkets webbutik. Nytt för allmänkemikalier i år är att Talk (E553b) nu är godkänd för ekologisk produktion samt att träkolslera har tagits bort från listan. Träkolslera är däremot fortfarande godkänd för användning i vin om svampsjukdomen ESCA skulle upptäckas i Sverige.

Listan Växtskyddsmedel i ekologisk produktion har delats upp i fyra delar: allmänt, lantbruk, trädgård och växthus. Nya produkter för listan är: Vitrol GB, Argos, Proradix, FytoSave, Lalstop G46 WG och Afepasa GreenHouse Sulphur Tablets.

Listan Allmänkemikalier 2023 hittar du här på Jordbruksverkets webbutik.

Listan Växtskyddsmedel i ekologisk produktion 2023 hittar du här på Jordbruksverkets webbutik.

Positivlistorna för insatsmedel är också uppdaterade, läs mer om det i Jordbruksverkets ekobrev


Kontaktinformation