SLU-nyhet

SLU Ekoforsk upphör i nuvarande form

Publicerad: 13 februari 2023
Porträttbild av Karl Lunden

SLU Ekoforsk har de senaste 20 åren finansierat ekologisk fältforskning med utlysningar vart tredje år. Nu görs organisationen om och SLU Ekoforsk försvinner i sin nuvarande form. Epok har i och med detta fått i uppdrag att samordna och rapportera den ekologiska fältforskningsverksamhet som bedrivs vid SLU från och med 2023. Karl Lundén, forskare vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi kommer att arbeta med detta uppdrag.

SLU Ekoforsk har sedan starten 2002 haft regelbundna utlysningar för ekologisk fältforskning, relevanta för hela lantbruket. Syftet har varit att Förbättra kunskapsunderlaget för utveckling av växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Projekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet. Den sista utlysningen genomfördes 2019 och de projekten är nu i sin slutfas.

Ny samordningsfunktion

Från och med 2023 tar nu SLU Ekologisk produktion och konsumtion över samordningsfunktionen för ekologisk fältforskning vid SLU och har därför skapat ett uppdrag för att genomföra detta. Ett uppdrag som Karl Lundén kommer att genomföra. Karl är forskare vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi och har i huvudsak forskat om växtskydd med skogsskadegörare men även med vetepatogener. Han har även arbetat som koordinator för SLU Youth Institute, en satsning på gymnasieungdomar för att väcka deras intresse för livsmedelsproduktion samt är del av arbetsgruppen för medborgarforskning vid SLU.

Den som har frågor gällande SLU Ekoforsk och organisationsförändringen för ekologisk fältforskning vid SLU kan kontakta Carolyn Glynn, prefekt vid institution för växtproduktionsekologi.

Carolyn Glynn
Prefekt institution för växtproduktionsekologi
Sveriges lantbruksuniversitet
Carolyn.glynn@slu.se  tel. 018/671051


Kontaktinformation

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

E-post: epok@slu.se 

www.slu.se/epok

karl.lunden@slu.se, 018-67 32 13