Hoppa till huvudinnehåll

SLU Ekoforsk

SLU Ekoforsk utvecklar växtodling, djurhållning samt frukt-, bär- och grönsaksodling på friland eller i växthus. Forskningsprojekten skall bidra till utveckling av en mer uthållig produktion med avseende på miljöhänsyn, djuromsorg, resurshushållning, avkastningsnivå och produktivitet.


Det finns 1 sidor som är taggade med Ekoforsk:

SLU Ekoforsk upphör i nuvarande form

SLU Ekoforsk har de senaste 20 åren finansierat ekologisk fältforskning med utlysningar vart tredje år. Nu görs organisationen om och SLU Ekoforsk försvinner i sin nuvarande form. Epok har i och med

Loading…