SLU-nyhet

Pressinbjudan: Hur mycket samhällsnytta kan vi pressa ut ur jordbrukslandskapet?

Publicerad: 09 februari 2023

I samhällets hållbara omställning finns många förväntningar på jordbruksmarken. Den ska vara bas för produktion av mat, förnyelsebara material, bioenergi, kolinlagring, biodiversitet och andra ekosystemtjänster, men också hysa solcells- och vindkraftsparker. Många nyttor behöver tillgodoses i en framtida mångfunktionell markanvändning, men hur ska vi prioritera? Om detta handlar Alnarpskonferensen 2023.

Möjligheter och utmaningar kring framtidens hållbara jordbrukslandskap är temat för Alnarpskonferensen 2023, onsdagen den 15 februari, då omkring 200 personer från akademi, näringsliv, branschorganisationer och myndigheter träffas.

− Den bärande idén för Alnarpskonferensen är själva mötet mellan människor, där deltagarna bär med sig olika perspektiv. Årets tema är högaktuellt för många då det behandlar de gröna näringarnas roll i att försörja Sverige. Deltagarna har med sig viktiga kunskaper och erfarenheter som tillsammans kan göra att nya lösningar tar form, säger Håkan Schroeder, verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp.

− Det här året erbjuder vi dessutom ett förprogram i form av studiebesök till olika forskningsinfrastrukturer vid campus, något som visar sig vara uppskattat med många anmälningar, berättar Håkan Schroeder.

Ur programmet:

Vad landskap är till för och för vem? Om den kollektiva förståelsen gällande landskap i den gröna energiomställningens tid
Daniel Urey, LabLab
I jakten på den nya hållbara energin väcks frågan om landskapets närvaro, eller snarare dess frånvaro, i diskussionerna. För vad händer om vi inte landar i insikten att energifrågan även handlar om landskapen, om de kollektiva känslor vi har för dem och dess ekologiska värden

Jordbrukets roll i den cirkulära bioekonomin
Christel Cederberg, biträdande professor hållbara jordbrukssystem, Chalmers
I en bioekonomisk samhällsutveckling använder vi förnybara råvaror från jorden, skogen och vattnet i stället för fossila bränslen och material. För att en råvara ska vara förnyelsebar behöver den återhämta sig och återskapas snabbare än den töms. Vad har det här förbetydelse för jordbruket och vad är jordbrukets roll i den cirkulära bioekonomin?

Lantbrukets förutsättningar att vara motor i den gröna omställningen
Kristina Yngwe, vice regionchef, LRF
Med grön omställning menas en tillväxt som är klimatneutral och en resursanvändning inom planetens gränser. Det gröna näringslivets möjligheter att bidra till en hållbar värld påverkas självklart av det övriga samhällets agerande såsom lagstiftning, investeringar och planering till energibeskattning.

Fyra snabba perspektiv på förbättrad resurseffektivitet
Henrik Böhlenius, Annie Drottberger, Marie Olsson och Gun Hagström, Sven-Erik Svensson från SLU samt Charlotte Jönsson, Länsstyrelsen Skåne och Tove Zellman, Region Skåne.
Exempel på hur forskningen arbetar för att hitta sätt för resurseffektivitet. Vilka möjligheter finns det i snabbväxande träd för biomaterial och energi? Hur ska man tänka kring biomassa från jordbruket? Hur kan man omvandla svinn i matproduktionen till nya resurser? Sista spåret gäller solceller på åkermark, så kallade agrovoltaiska system.

Förprogram: Studiebesök till Proteinfabriken, SLU Foodlab, Biotronen, Nordgen och Landskapslaboratoriet.

Journalister som vill medverka kan kontakta Johanna Grundström, kommunikatör vid SLU Partnerskap Alnarp, johanna.grundstrom@slu.se, 076-137 98 46

Övriga intresserade kan anmäla sig via länk nedan. OBS! Sista anmälningsdag är 10 februari.

Mer om Alnarpskonferensen 2023

Tid: Onsdagen den 15 februari, 11:30-16:45. Studiebesöken startar 10:00.

Plats: Loftet och aulan, Sundsvägen 6, Alnarp

Program och anmälan: www.slu.se/ew-kalender/2023/2/alnarpskonferensen-2023

Kontakt: Håkan Schroeder, verksamhetsledare SLU Partnerskap Alnarp, hakan.schroeder@slu.se, 070-317 69 53

www.slu.se/partnerskap-alnarp


Kontaktinformation