SLU-nyhet

Introduktionsdag för nyanställda vid SLU

Publicerad: 08 februari 2023

Nu kommer äntligen en ny dag med introduktionsutbildning för nyanställda vid SLU och anmälan har öppnat!

Introduktionsdag för nyanställda medarbetare vid SLU brukar vara en årlig utbildning där nyanställda får möjligheten att träffa andra nyanställda samt träffa representanter från universitetsledning och administration som presentaterar olika delar av SLU. Även de olika fackförbunden kommer att presentera sig.

Introduktionsdagen kommer i år att hållas live i Uppsala vid Campus ultuna - första gången sedan pandemin. Programmet börjar med registrering och kaffe för deltagare kl. 8.30 och dagen avslutas kl. 15.45.

Utbildningen hålls på svenska den 2 mars 2023 och på engelska den 18 april 2023.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här: Anmälan Introduktionsdag (anmälan till 2 mars är öppen nu och anmälan till den engelska versionen som hålls 18 april kommer öppna inom kort).

The registration for the English version of the introduction day for new employees will open soon. 


Tidigare års deltagares respons:

"Det var bra! Mycket information, varav en hel del som jag aldrig hade kollat upp själv men som det är bra att ha fått en introduktion till."

"Det var många bra presentationer! Tack för det!"

"En mycket bra övergripande genomgång av SLU."

"Informativt och lärorikt!"