SLU-nyhet

Enkäter ger kunskap om webbanvändning

Publicerad: 13 februari 2023

Just nu pågår flera olika webbenkäter för att samla in kunskap om hur användare upplever att våra webbplatser fungerar.

Mejlenkät till användare av medarbetarwebben

Ett urval anställda har per e-post blivit ombedda att svara på frågor om medarbetarwebben. Enkäten innehåller både frågor om nuvarande funktionalitet och frågor om eventuell framtida utveckling.

Parallellt med användarenkäten pågår ytterligare en e-postdistribuerad undersökning. Denna är riktad mot ett urval webbpublicerare och informationsägare, och tanken är att fånga avsändarperspektivet.

Pop-up-enkät på slu.se

Slutligen pågår under en månads tid en webbundersökning på slu.se. Enkäten finns på svenska och engelska och visar sig som ett pop-up-fönster för ett urval användare. Enkäten genomförs i samarbete med webbanalysföretaget Web Service Award och ska dels ge en nulägesbild av hur webbplatsen upplevs, och dels bidra med inspel till kommande förbättringsarbete.

Alla svar hanteras anonymt, förutom i de fall där den svarande själv väljer att uppge sin e-postadress. 

Relaterade sidor: