SLU-nyhet

Öppet för klimatet – gör en MOOC

Publicerad: 20 februari 2023

SLU fick i juni 2022, som ett av nio lärosäten i Sverige, uppdrag av regeringen att ta fram ett utbildningsutbud för klimatomställning inom öppen nätbaserad utbildning samt medel för samma ändamål.

Uppsala universitet utsågs av regeringen att samordna uppdraget som fick projektnamnet Öppet för klimatet. Uppsala universitet har skrivit en slutrapport som lämnades in den 14 februari.

SLU har bidragit med MOOC:en (se förklaring nedan) Djurvälfärd och hållbarhet som institutionen för husdjurens miljö och hälsa har utvecklat och är kursansvariga för.

Samtliga lärosätens kurser hittar du här på Öppet för klimatet

Här finns, förutom SLU:s kurs, bland annat kurser i cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket annat. Kurserna kräver inga särskilda förkunskaper och är helt kostnadsfria.

Är du intresserad av att göra en MOOC?

I slutrapporten äskas om medel för att fortsatt kunna göra öppna nätbaserade utbildningar för klimatomställningen. Under förutsättning att projektet får ytterligare medel så finns en möjlighet för lärare och forskare som vill göra en MOOC eller annan nätbaserad utbildning att redan nu lämna in ett preliminärt förslag på en kurs. Kursen ska ha ett fokus på klimatomställning. Om du funderar över att ta fram ett preliminärt förslag så hör av dig till Berçem Johannesson på Planeringsavdelningen.

Vilket stöd finns att få?

Avdelningen för lärande och digitalisering ger stöd i projektplanering, filminspelningar, pedagogiskt upplägg och teknisk inramning för nätbaserade kurser.

Förkortningen MOOC står för:

 • Massive: Kursen har ett obegränsat antal platser.
 • Open: Vem som helst kan gå kursen och det finns ingen ansökningsprocess.
 • Online: Kursen erbjuds över internet.
 • Course: Det som erbjuds är en kurs, med varierande omfattning, normalt 10–15 timmar.

Lärosäten i Öppet för klimatet:

 • Uppsala universitet
 • Lunds universitet
 • Umeå universitet
 • Linköpings universitet
 • Kungl. Tekniska högskolan
 • Luleå tekniska universitet
 • Mälardalens universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Chalmers Tekniska Högskola AB

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Berçem Johannesson, Utredare
Planeringsavdelningen, enheten för utbildning, SLU
bercem.johannesson@slu.se, 018-67 22 50, 076-119 37 36