SLU-nyhet

Val- och nomineringsåret 2024 - valberedningarna först ut

Publicerad: 17 november 2023
en bild på en valsedel

Vart tredje år är det val till fakultetsnämnderna och nästa år är det dags igen. Då ska även ledamöter till utbildningsnämnden utses. Men först ut är nomineringen till valberedningarna.

Fakulteternas valberedningar har en mycket central roll för SLU:s utveckling, både på fakultetsnivå och på SLU-övergripande nivå. Förutom att föreslå ledamöter till respektive fakultetsnämnd utgör valberedningarnas ordförande och vice ordförande en SLU-gemensam valberedning. Denna valberedning föreslår i sin tur ledamöter till utbildningsnämnden och hanterar också valet av tre lärare/forskare till SLU:s styrelse. Vilka som sitter i valberedningarna har därför stor betydelse för SLU och att använda sin röst och engagera sig i valet är därför inte bara en rättighet utan en stor möjlighet att påverka.

I fakultetsnämnderna fattas det bland annat beslut om inriktning på ämnen, rekrytering till högre akademiska anställningar och hur de ekonomiska anslagen ska fördelas. Nämnderna har också det övergripande ansvaret för kvaliteten på såväl forskning som undervisning inom fakulteten. Utbildningsnämnden har i sin tur den viktiga uppgiften att arbeta med strategiska frågor som rör det samlade utbildningsutbudet, utbildningarnas kvalitet, anslagsfördelningen samt många andra centrala frågor som berör utbildningarna.

– Universitet är speciella organisationer. Vi styr och leder genom en kombination av linjebeslut och kollegiala beslut. Genom att nominera och rösta fram kollegor du har förtroende för, blir du en viktig del i att fortsatt stärka vår kollegiala kultur där nämnder tar viktiga strategiska och operativa beslut. Så jag hoppas att du tar ditt akademiska ansvar och bidrar, säger Mia Knutson Wedel, SLU:s rektor.

Nomineringsprocessen till valberedningarna har nu startat och alla som är röstberättigade har fått eller kommer att få information från sin fakultet med mer detaljer om hur man medverkar i processen. 

Här kan du läsa mer om processen för fakultetsnämndsvalet och vilka som är röstberättigade.

Fakta:

3 snabba om val- och nomineringsprocesserna

  1. Under 2024 pågår tre val- och nomineringsprocesser:
    - Nominering till nya valberedningar
    - Val till fakultetsnämnderna
    - Nominering till utbildningsnämnden

  2. Fakulteternas valberedningar utses genom en nomineringsprocess.

  3. SLU:s valberedning består av ordförande och vice ordförande i de fyra fakulteternas valberedningar. Denna hanterar dels valet till tre lärare/forskare till SLU:s styrelse och dels att via en nomineringsprocess föreslå rektor ledamöter till utbildningsnämnden. 

Relaterade sidor: