SLU-nyhet

Praktikant med intresse för företagsledning

Publicerad: 17 november 2023
K vinna med långt blont hår

Vi har en praktikant! Christine Hernblom, som studerar till ekonomagronom och intresserar sig för företagsledning. Hon tillbringar sex veckor hos SLU Kompetenscentrum företagsledning, både på campus Ultuna och campus Alnarp. Under det skånska besöket är hon modig nog att övernatta på främmande mark…

Christine Hernblom är 23 år och studerar fjärde året på agronomprogrammet, med inriktning företagsekonomi. Hon kommer från Katrineholm i Sörmland och intresset för de gröna näringarna finns i familjen.
- Min pappa är jägmästare och min syster är blivande jägmästare. Själv valde jag agronom i stället, jag har alltid varit intresserad av företagande och jord och skog

Undersöka och analysera

Praktiken hos SLU Kompetenscentrum företagsledning handlar om att undersöka företagsledning inom den agrara sektorn och analysera vilka utbildningsvägar som finns inom ämnet. Ett mål är att undersöka möjligheter till en master utomlands i företagsledning.
- Jag hoppas att jag efter de här veckorna har fått lära mig mer om företagsledning inom den agrara sektorn och hur man kan studera och arbeta med det, säger Christine Hernblom.

Assisterade på JEK23

Hon fick en rivstart på sin praktik redan i oktober då hon assisterade arrangörerna under Jordbruksekonomisk konferens och träffade rådgivare, forskare och företagare under en hektisk dag.
När Christine Hernblom nu några veckor senare befinner sig på skånsk mark får man säga att hon verkligen imponerar genom att tillfälligt bo tillsammans med lantmästarstudenter. Historiskt finns en tradition av utmaningar och symbolisk rivalitet mellan lantmästarstudenter och agronomstudenter, som många med examen från SLU säkert känner igen. Vår praktikant tycks överbrygga de klassiska motsättningarna utan problem.
- Det är väldigt trevligt att bo med lantmästarna på Hyllan. Jag har blivit välkomnad in i gemenskapen. Vi lagar mat och gymmar tillsammans och så dricker vi en och annan öl också.