SLU-nyhet

Årets naturvägledning 2023

Publicerad: 16 november 2023
Alla pristagare i Årets naturvägledning 2023. Foto: Per Bengtson/CNV.

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har utnämnt Årets naturvägledning 2023 i fyra kategorier. Mottagare av utmärkelsen är Los skolas guidade turer i Hamra nationalpark, Naturmorgon i SR P1, Martina Kiibus naturguidningar i Tyresö kommun, och Insektslandets insektsstig.

Priset delades ut under Mångfaldskonferensen 15 november i Uppsala.  Mottagarna av utmärkelsen är inspirerande och innovativa exempel på naturvägledning som bidrar till nyfikenhet, kunskap och engagemang för naturen. 

- Idag har många i samhället nästan ingen kontakt med naturen eller förståelse för att vi är så beroende av den. Naturvägledning blir allt viktigare för att bygga relationen till naturen och insikten om att vi måste värna ekosystemen, säger Eva Sandberg på CNV.

- FNs nya  globala räddningsplan för den biologiska mångfalden pekar ut att vi måste arbeta mycket mer för att lyfta kunskap och engagemang för naturen. Våra pristagare är utmärkta och inspirerande exempel på hur det kan gå till!

Med Årets naturvägledning vill SLU Centrum för naturvägledning (CNV) lyfta fram naturvägledning som fördjupar kunskap, ger positiva upplevelser och bidrar till engagemang. I år vill vi framhålla de behov av kommunikation som lyfts fram i det internationella ramverket för biologisk mångfald (COP 15 Kunming-Montreal) och har därför särskilt fokus på naturvägledning som förklarar, konkretiserar och engagerar deltagare i berättelsen om biologisk mångfald och dess betydelse.

Syftet med Årets naturvägledning är att sprida goda exempel och inspiration om hur naturvägledning kan fördjupa kunskap om och skapa engagemang för natur, miljö, biologisk mångfald och naturvård. Vi vill lyfta fram aktiviteter som bidrar till att deltagarna både kommer ut i och in i naturen, att de utvecklar sin relation till platsen, lär sig något tankeväckande och som sår ett frö till (starkare) engagemang. 

Läs mer om mottagarna av utmärkelsen och juryns motiveringar.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv